Guriby - Kleivstua

Rutenr:

167

Lengde:

13,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Du skal nå sykle på en del av den tradisjonsrike ferdselsvegen Gamle Ringeriksvei. Veien var en viktig del av Bergenske kongevei, og ble åpnet i 1805. Du skal ta deg nordvestover, fra Lommedalen og inn til hjertet av Krokskogen.

Du starter i krysset mellom Guribysagveien og Guribybakken på Guriby og sykler først oppover Guribybakken, forbi avkjørselen til gården. Etter vel hundre meter tar du til venstre oppe i bakken, og ved veiens ende tar du igjen til venstre, inn på en kort sti. Ganske straks kommer du fram til en låve. Her tar du til venstre og følger turveien nedenfor gården.

Dette er Øvre Jonsrud gård. Straks kommer du inn på gårdsveien, og tar ned til venstre. Ganske umiddelbart befinner du deg i nok et kryss. Her tar du til høyre, inn på bomveien.

Store informasjonstavler forteller historien om den historiske veien du nå tar fatt på. Første delen av den er til dels ganske bratt. På vei oppover passerer du Rognliakrysset, der veien til venstre går inn til Rognlia. Etter 2,8 kilometer med stigning flater veien ut, og du kommer fram til det idylliske Langebrutjern ved Langebru. Her kan du ta deg en pust i bakken ved den stilfulle steinhvelvsbrua, som ble restaurert i 1995. Her er det satt opp benker og bord like ved vannet.

Men det er ikke helt slutt på motbakkene. Etter Langebru venter Steinsvollbakkene, de bratteste på hele turen. Men de er til gjengjeld forholdsvis korte. Vel oppe får du Steinsvollen på høyre side. Nå venter et ganske lettsyklet stykke, der du passerer rett vest for Briskehaugen, mens Djupdalen ligger nede til venstre.

Du passerer Benteplassen og kommer fram til Midtskogen og Midtskogsteinen. Og når du først er ved Midtskogen, så ta gjerne en avstikker vestover mot Midtskogtjerna og Olavskilden som ligger ved sørøstenden av det søndre tjernet.

Vel oppe på veien igjen går det radig til Frøshaug. Derfra går det trillesti og vei til høyre - over Helvetesmyra og ned til Tverrelva (rute 200). Sykler du denne veien, kan du komme tilbake til Lommedalen eller videre innover Krokskogen.

Men vår rute fortsetter rett fram etter en lang tur med en god del stigning på veien innover fra Guriby (det er ni kilometer siden stigningen begynte ved Jonsrud). Og nå er det bare etappen opp til Bruløkka igjen (høyeste punkt er 450 meter over havet), før det endelig blir litt unnabakke forbi Bureheim (på vestsiden av veien) og fram til Kleivstua (Kleivstua ligger ca. 220 meter høyere enn Guriby).

300 meter før målet, treffer du veien som går til venstre mot Sørsetra (rute 393). Vel framme på Kleivstua er det bare et lite stykke til det stedet der du kan nyte Kongens utsikt, et panorama mot nord og vest. Kronprinsens utsikt, derimot, den får du se dersom du velger vei videre mot Fjellseterbommen (rute 149), der det er forbindelse videre til bl.a. Damtjern og Løvlia. Rute 303 går ned lia til Sundvollen - forbi Dronningens utsikt.

Et alternativ til å starte fra Guriby er å starte ved Lommedalen golfklubb ved Nedre Jonsrud gård. Fra Lommedalsveien sykler du da oppover Johnsrudgata og tar til høyre i krysset (følg skiltet "Krokskogen"). Deretter tar du til venstre (bomveien) ved Øvre Jonsrud gård.
Novemberelven

Foto: Erik Unneberg, 20.11.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Guriby - Tverrelva 7,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Bærums Verk - Guriby 4,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Kleivstua - Fjellstadhytta 5,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Guriby - Burud 4,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Guriby - Tverrelva

Lengde

7,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Bærums Verk - Guriby

Lengde

4,9 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kleivstua - Fjellstadhytta

Lengde

5,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Guriby - Burud

Lengde

4,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Guriby 150 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole

Guriby

Moh

150 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fram og tilbake langs Lomma 15 km Sykkeltur By i Lommedalen - Guriby
Historisk runde på Krokskogen 30,8 km Sykkeltur Guriby - Guriby
Krokskogrunde fra Kleivstua 33,4 km Skitur Kleivstua - Kleivstua
Mellom Bærumsmarka og Krokskogen 15,5 km Sykkeltur Guriby - Guriby
På dronningens og kongens vei 18,8 km Sykkeltur Sundvollen - Guriby

Fram og tilbake langs Lomma

Lengde

15 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

By i Lommedalen

Til

Guriby

Gå til turen

Historisk runde på Krokskogen

Lengde

30,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Guriby

Gå til turen

Krokskogrunde fra Kleivstua

Lengde

33,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Kleivstua

Til

Kleivstua

Gå til turen

Mellom Bærumsmarka og Krokskogen

Lengde

15,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Guriby

Gå til turen

På dronningens og kongens vei

Lengde

18,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Guriby

Gå til turen

Samarbeidspartnere