Dagens føremelding

Skiføret i marka nå

Område med nylig preparerte løyper Klikk i kartet, eller søk etter sted for å gå til føremeldingen for et område.
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Gelm det du ser utenfor vinduet - i høyden er det snø og fine løyper!

13.12.2019 08.51.15
Det er overskyet og temperaturer mellom -1 og +1 grad i Marka i morgentimene, og det snør litt i høyereliggende strøk. Det er ventet oppholdsvær utpå formiddagen og mer nedbør fra i ettermiddag og gjennom hele helgen. Det er en viss fare for at denne vil fortsette å komme som regn i lavlandet, men i høyden vil den sannsynligvis komme som snø. Det betyr at vi nok beholder de fine skiforholdene i høyden og at det vil være fint å gå fra Frognerseteren, Solli, Høymyr (Sollihøgda), Svartbekken, Ringkollen, Brovoll, Mylla og Lygna og enkelte steder i lavereliggende områder hvor løypene går på skogsbilvei. I Østmarka og Sørmarka er det kun skiføre i næranleggene med kunstsnø. De fleste av de andre kunstsnøanleggene har fortsatt fine forhold - sjekk løypekartet for oppdatert informasjon.

Angående preparering på skogsbilveier i perioden november og desember
Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. I perioden frem til jul har enkelte av grunneierne behov for veiene til uttransportering av tømmer og drift av eiendommene. I forbindelse med snøvær i perioden november og desember er vi i jevnlig dialog med grunneierne som tar en fortløpende vurdering på hvilke veier som kan anvendes som skiløyper når deres egen drift avsluttes. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område. Her er planlagt brøyting i Løvenskiolds område.

Bymiljøetaten har laget en film som forklarer dette med pakking av løyper tidlig i sesongen på en god måte.

Isforholdene i Marka
Isen har lagt seg på flere vann, men den er de fleste steder svært tynn. Og nå som det ligger et snølag på toppen er det vanskelig å oppdage hvor isen er dårlig. Så tidlig i sesongen innebærer det en betydelig risiko å ferdes på isen. Om man gjør det må man være svært forsiktig, ha nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring og selvsagt være i følge med flere. Her kan du lese mer om isvett og sikkerhet.

Takk for støtten!
Det er dere medlemmer som gjør det mulig for oss å lage skispor og gode Markaopplevelser. Ennå ikke medlem? Meld deg inn her.

Klikk her for å se lister over alle løyper med preppestatus

Bilder

Trugetur i vintersol
Trugetur i vintersol
(Foto: Morten Synstelien, 10.12.2019)
Trugetur i vintersol
Trugetur i vintersol
(Foto: Morten Synstelien, 10.12.2019)
En liten pause i pakkingen av løyper på Glåmene
En liten pause i pakkingen av løyper på Glåmene
(Foto: Andreas Henriksen, 10.12.2019)
Det er kjølig, så det gjelder å holde tempoet oppe!
Det er kjølig, så det gjelder å holde tempoet oppe!
(Foto: Jarle Jensen, 10.12.2019)

Webkamera

Webkamera på Kikutstua
Kikut
Webkamera ved Brovoll
Brovoll
Webkamera ved Skullerudstud
Skullerud
Se alle webkamera
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Samarbeidspartnere