Dagens føremelding

Skiføret i marka nå

Område med nylig preparerte løyper Klikk i kartet, eller søk etter sted for å gå til føremeldingen for et område.

En solrik skidag i kulda

26.01.2021 08.28.43

Sjelden er det så jevnt kaldt i Marka som på morgenen i dag, temperaturene ligger mellom 8 og 18 kuldegrader etter en stjerneklar måneskinnsnatt. Alt tyder på at sola skal skinne fra en klar himmel i hele dag, det er duket for en strålende skidag! Løypebasene fra hele Marka melder om flotte forhold etter de siste dagers kulde, og stadig flere løyper åpnes med godt resultat.

Enkelte steder er det fortsatt ryddejobb av veltede trær og trebrekk, og der det er mest snø bør du unngå å stoppe under snøtunge trær som bøyer seg over løypa. Ta det også med ro i utforkjøringer der du ikke ser hva som eventuelt ligger over løypa rundt neste sving. Vann som har fryst kan også by på overraskelser i en uoversiktlig løype.

Det er nå godt skiføre i de fleste marker rundt Oslo og mange utfartssteder å velge mellom. Vær forberedt på noe skrinn såle de første høydemetrene ut fra lavereliggende startpunkt. Klikk her og søk på "utfart", så får du kanskje ett nytt tips.

Det er nå mulig å gå fine runder i Marka, og du kan også gå gjennom Marka fra nord til sør, eller øst til vest. Sjekk iMarka-appen for lokalt oppdaterte føremeldinger.

I mange av næranleggene er det fine forhold, og snøproduksjonen er gjenopptatt der sløyfene ikke er helt fullført.

Mange vann har nå fryst til, og flere steder er isen nå kontrollert og farbar. Overvannet har nå begynt å fryse til, men her vil det være lokale variasjoner. Ikke forsøk å gå over vann som ikke er merket med bambusstikker og hvor det tydelig er kjørt opp løype med scooter. Vi minner uansett om at is aldri kan regnes som sikker generelt, og når man ferdes på is må man utvise den største forsiktighet og ha riktig utstyr medbrakt.

Lørdag 23. januar ble det innført strengere tiltak i mange kommuner på Østlandet for å hindre smittespredning. Før du legger ut på tur, er det viktig å sjekke hva som gjelder for deg og den kommunen du bor i. Rådet om å holde avstand, ha god håndhygiene og å være hjemme hvis man ikke er i form, gjelder for alle hele tiden.

Tiltakene påvirker også serveringstilbudet i Marka.

Å lage løyper er dyrt. Om du melder deg inn i Skiforeningen bidrar du til at vi kan gjøre jobben!

Adkomst til Brovoll, Mylla og Svartbekken

Skal du til Brovoll kommer du ikke dit fra RV4-siden da Lunnertunnelen er stengt for vedlikehold. Fra Oslo må du velge E6 og E16 østfra så vil du komme helt frem til Brovoll parkering.

Pga. stor utfart til Svartbekken og Mylla er Vestbygdveien enveiskjørt fra Harestua til Svartbekken og videre ut Myllavegen. Følg parkeringsanvisningene på parkeringsplassene. Se også detaljert info i føremeldingene for de enkelte områdene.

Brøyting av skogsbilveier

Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. Noen veier vil uansett måtte benyttes i forbindelse med nødvendig skogsdrift. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område. Her ser du kart over planlagt brøyting i Løvenskiolds område .

Bilder

På tur i stjernelys
På tur i stjernelys
(Foto: Hanne Guro Rønning, 23.01.2021)
På tur i stjernelys
På tur i stjernelys
(Foto: Hanne Guro Rønning, 23.01.2021)
Soterudløypa – et rolig alternativ
Soterudløypa – et rolig alternativ
(Foto: Erik Unneberg, 26.01.2021)
Morten skuer utover Sogna i retning Snyta
Morten skuer utover Sogna i retning Snyta
(Foto: Morten Synstelien, 25.01.2021)

Webkamera

Webkamera på Kikutstua
Kikut
Webkamera ved Brovoll
Brovoll
Webkamera ved Skullerudstud
Skullerud
Se alle webkamera
Logoer for Kvikk Lunsj, Aftenposten og Obos.

Samarbeidspartnere