Dagens føremelding

Skiføret i marka nå

Område med nylig preparerte løyper Klikk i kartet, eller søk etter sted for å gå til føremeldingen for et område.

Gode skiforhold på skogsbilveier som fortsatt lar seg preparere

Torsdag 18.04.2024 kl. 08.30

Fortsatt nattefrost gjør at skiføret holder litt til. Det er imidlertid nå så skrint ut fra lavtliggende utfartsteder at mannskapene ikke får kjørt løypemaskinene opp i de høyereliggende områdene hvor det fortsatt er snø. Det er kun noen skogsbilveier i høyereliggende områder som lar seg preparere nå. Men selv om det ikke blir preparert i terrenget er det enda fullt mulig å gå på ski, man må bare regne med litt bæring av ski over bare flekker. Det er dessuten god skare som bærer slik at det er mulig å komme rundt hindringer også på ski.

Også denne dagen starter med sol og temperaturer fra -8 til -1 grad. Det er ventet noe mer skyer utover dagen, men vi vil nok få mange glimt av sol også. Maksimumstemperaturene blir antakelig litt lavere enn i går.

Løyper som er preparert tidligere står greit mange steder selv om det vil være ganske skarpt før solen får tak. Fortsatt prepareres det på skogsbilveiene ut fra Svartbekken og Mylla i Nordmarka nord og ut fra Brovoll i Romeriksåsene. Fra Nordåsen i Nannestad prepareres det også fortsatt løyper, det samme i deler av Nordmarka syd ut fra Tryvannsåsen og i Lommedalen fra Guribysaga. Fra Solli i Asker kjøres sesongens siste tur i dag. Følg med i kartet og sjekk de lokale føremeldingene.

I terrengløypene må du regne med stadig større bare og våte områder. Ta det derfor forsiktig i uoversiktlige utforkjøringer. På vannene begynner isen å gå i oppløsning, spesielt langs land. Merkestikkene er nå tatt inn og vannene blir ikke lenger kontrollert. Velg landfaste løyper. Generelle anbefalinger for ferdsel på is i vårt område finner du på varsom.no.

I noen næranlegg kan du fortsatt finne gode forhold, bl.a. på Ringkollen, Vestmarksetra, Holmenkollen og Linderudkollen.

Tog, buss eller bane til startpunktet er alltid et godt alternativ. Mange skiløyper starter i gangavstand fra kollektiv-holdeplasser, og i iMarka-appen/løypekartet kan du se holdeplasser i kartet om du velger å vise dette kartlaget.

Skogsbilveier som har vært brøytet i vinter begynner nå å bli bare langt innover i Marka, og er du forberedt på litt trilling i skyggefulle partier der snøen fortsatt ligger kan du få deg vårens første sykkeltur. Kanskje kan du også prøve ut kombinasjonen sykkel og ski? Å sykle inn til skiføret er en flott turvariant på denne tiden av året. Sjekk ut kartlaget "Brøytede veier" så ser du hvor det kan forventes best sykkelforhold nå.

Flere av de større markastuene holder åpent utover våren og kan by på god bakst og varm og kald drikke - se oversikt over åpningstider.

Husk at det nå er ordinær båndtvang for hund – 1. april til og med 20. august.

Det er nå generelt bålforbud (fra 15. april til 15. september). Det betyr at det er forbudt å tenne bål, engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men vi oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige særlig i områder der det har vært lite nedbør.

God tur!

Vi jobber hver dag året rundt for å tilrettelegge for flotte skispor og magiske opplevelser i Marka. Medlemskontingenten i Skiforeningen går direkte til dette arbeidet. Bli medlem nå.

Monsebråtan på Krokskogen

Foto: Jørn Grøstad, 16.04.2024

Webkamera

Webkamera ved Sollihøgda
Sollihøgda
Webkamera ved Ringkollen
Ringkollen
webkamera på Fossum
Fossum
Se alle webkamera
Logo Hafslund, Møller Bli, Obos.

Samarbeidspartnere