Dagens føremelding

Se føremelding og preppestatus for alle områder her.

Skiføret i marka nå

Område med nylig preparerte løyper Klikk i kartet, eller søk etter sted for å gå til føremeldingen for et område.
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Siste skihelg før jul med flotte forhold mange steder

17.12.2017 04:01:45

Preppestatus for løypene oppdateres hele døgnet. Men teksten i føremeldingen legges ut hver morgen.Teksten nedenfor er gårsdagens tekst. Oppdatert tekst vil være klar mellom kl. 08.00 og 09.30.

Det er i dag skyet vær med litt snø i lufta og temperaturer mellom -4 til -8 grader. Vi har fått mye ut av snøen som falt onsdag og torsdag. Det er nå muligheter for å ta seg en skitur flere steder, også i sørlige områder dersom man kan se gjennom fingrene med litt is og småstein her og der. Foruten i områdene rundt ROS-hytta i Kjekstadmarka, er det nå mulig å gå til Sørsetra både fra Sollihøgda og Kleivstua. På skogsbilveiene ut fra Solli er det bra, fra Sørkedalen kan du gå til Løvlia og det blir også mulig å ta en tur med utgangspunkt fra Fossum. Ellers blir det stadig bedre forhold og lengre sløyfer i kunstsnøanleggene, og i områdene i nord er det stedvis drømmeforhold. Det ligger med andre ord an til en flott skihelg om du kan legge til side juleforberedelsene noen timer!

Isen på en del vann har lagt godt på seg de siste dagene, og der hvor vi har satt ut stikker er det åpnet for ferdsel – men følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Se de enkelte områdene for flere detaljer.

Se liste over nylig preparerte løyper

Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. I perioden frem til jul har enkelte av grunneierne behov for veiene til uttransportering av tømmer og drift av eiendommene. I forbindelse med snøvær i perioden november og desember er vi i tett dialog med grunneierne som tar en fortløpende vurdering på hvilke veier som vil kunne anvendes som skiløyper når deres egen drift avsluttes. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område.

Her er et oversiktskart over veier som vil bli brøytet i Løvenskiolds område i vinter.

Isen på vannene i marka
Isen på vannene i Marka varierer mye på hvert enkelt vann og fra vann til vann. Snø på isen isolerer slik at isen ikke nødvendigvis blir tykkere selv om det blir kuldegrader. NB! Det er forbundet med stor risiko å ferdes på islagte vann som ikke er åpnet for ferdsel! Se de enkelte områdene for detaljer.

Husk også at det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Se denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Bilder

Julestemning langs Lomma
Julestemning langs Lomma
(Foto: Erik Unneberg, 16.12.2017)
Julestemning langs Lomma
Julestemning langs Lomma
(Foto: Erik Unneberg, 16.12.2017)
Bedre og bedre dag for dag
Bedre og bedre dag for dag
(Foto: Eyvind Wang, 16.12.2017)
Snebyger mot Kampevaddammen
Snebyger mot Kampevaddammen
(Foto: Erik Unneberg, 16.12.2017)

Webkamera

Webkamera på Kikutstua
Kikut
Webkamera ved Brovoll
Brovoll
Webkamera ved Skullerudstud
Skullerud
Se alle webkamera
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Samarbeidspartnere