Føremelding

Se føremelding og preppestatus for alle områder her.

Skiføret i marka nå

Område med nylig preparerte løyper Klikk i kartet, eller søk etter sted for å gå til føremeldingen for et område.
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Fortsatt gode skimuligheter, spesielt i nord

25.04.2018 00:05:01

Preppestatus for løypene oppdateres hele døgnet. Men teksten i føremeldingen legges ut hver morgen.Teksten nedenfor er gårsdagens tekst. Oppdatert tekst vil være klar mellom kl. 08.00 og 09.30.

Det er klarvær og litt sol enkelte steder i Marka nå med temperaturer fra 2-5 grader. Gleden skal ifølge yr.no være kortvarig, da det skal skye til og regne utover dagen. Om man er villig til å godta enkelte hindringer underveis, er det fortsatt muligheter for fine skiturer ut fra Brovoll, Grua, Svartbekken eller Stryken en stund til. Nå er det i tillegg stadig bedre muligheter for sykkelturer i Marka. Skogsbilveiene har begynt å tørke opp og du kan nå for eksempel sykle fra Sørkedalen og til Kikutstua.
Det er bløtt og løst på mange vann, særlig inne ved land. Det anbefales derfor å legge turen rundt. Vi har også tatt inn merkestikkene fra vannene.

I Sørmarka er det ikke lenger skiføre. I Østmarka, Kjekstadmarka, Bærumsmarka, Vestmarka, Krokskogen og Nordmarka syd har vi avsluttet prepareringen for i år da terrengløypene og de brøytede veiene ikke lenger er farbare for løypemaskiner og annet utstyr, men det er fortsatt muligheter for skiturer mange steder.

Se kartet og teksten i de enkelte områdene for flere detaljer.

Se liste over nylig preparerte løyper

Takk for støtten!
Det er dere medlemmer som muliggjør de gode Markaopplevelsene. Ennå ikke medlem? Meld deg inn her.

Isen på vannene i marka
Selv om vi har hatt tykk is på vannene i Marka i vinter begynner det nå å tære på den mange steder, og istykkelsen varierer veldig. Vi har begynt å samle inn stikkene mens det enda er mulig, og har du tenkt deg utpå må du derfor være årvåken og bruke sunn fornuft. Som markabruker må man vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.

Grunnet store snømengder har Vann- og avløpsetaten tappet mer vann enn normalt ut fra Nordmarka for å redusere mulige vårflommer. Det fører til at man kan oppleve dårligere is på regulerte vann, spesielt i nærheten av demninger, elveos eller utløp/inntak til tunneler og overføringer.
Av samme årsak har Løvenskiold tappet ned Harestuevannet og Plassedammen. Elvann og Langvann er, som tidligere år på senvinteren, allerede tappet ned. Det går skiløyper over nevnte vann og isen vil kunne påvirkes.

Husk nødvendig sikkerhetsutstyr om du skal ferdes på isen utenom merkede løyper. Se også denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område.

Her er et oversiktskart over veier som vil bli brøytet i Løvenskiolds område i vinter.

Bilder

Fortsatt skiføre i Vestmarka
Fortsatt skiføre i Vestmarka
(Foto: Erik Unneberg, 22.04.2018)
Fortsatt skiføre i Vestmarka
Fortsatt skiføre i Vestmarka
(Foto: Erik Unneberg, 22.04.2018)
Ny konkurranseløype på Myrskogen
Ny konkurranseløype på Myrskogen
(Foto: Eivind Molde, 22.04.2018)
Flotte spor fra Myrskogen
Flotte spor fra Myrskogen
(Foto: Eivind Molde, 22.04.2018)

Webkamera

Webkamera på Kikutstua
Kikut
Webkamera ved Brovoll
Brovoll
Webkamera ved Skullerudstud
Skullerud
Se alle webkamera
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Samarbeidspartnere