Dagens føremelding

Se føremelding og preppestatus for alle områder her.

Skiføret i marka nå

Område med nylig preparerte løyper Klikk i kartet, eller søk etter sted for å gå til føremeldingen for et område.
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Fortsatt fine forhold nord i Marka

11.12.2017 08:01:47

I Marka er det på morgenen skyet vær med litt snø i luften. Temperaturer fra -3 til -9 grader. Det har kommet et tynt snølag i natt, men de fleste steder for lite til at det er noe å preparere på foreløpig. Utenom skianleggene med kunstsnø er det få skimuligheter i sørlige deler av Marka, med unntak av Sørkedalen hvor det er mulig å gå fra Skansebakken til Løvlia. Det er også mulig å gå fra Høymyr på Sollihøgda og nordover på Djupedalsveien, men det er ganske hardt og isete. i Nord er det gode skimuligheter både fra Svartbekken og Brovoll. Det er meldt kaldt vær framover, og på onsdag og torsdag er det meldt mer snø!

Se de enkelte områdene for flere detaljer.

Se liste over nylig preparerte løyper

Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. I perioden frem til jul har enkelte av grunneierne behov for veiene til uttransportering av tømmer og drift av eiendommene. I forbindelse med snøvær i perioden november og desember er vi i tett dialog med grunneierne som tar en fortløpende vurdering på hvilke veier som vil kunne anvendes som skiløyper når deres egen drift avsluttes. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område.

Her er et oversiktskart over veier som vil bli brøytet i Løvenskiolds område i vinter.

Uværet i forrige uke har ført til at mange trær har falt over veier, stier og løypetraseer. Om du kommer over vindfall du selv ikke klarer å skyve unna, så er det fint om du melder fra til Skiforeningen på e-post: marka@skiforeningen.no

Isen på vannene i marka
Isen på vannene i Marka varierer mye på hvert enkelt vann og fra vann til vann. Snø på isen isolerer slik at isen ikke nødvendigvis blir tykkere selv om det blir kuldegrader. NB! Det er forbundet med stor risiko å ferdes på islagte vann som ikke er åpnet for ferdsel! Se de enkelte områdene for detaljer.

Husk også at det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Se denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Bilder

Inn i solskinnet
Inn i solskinnet
(Foto: Erik Unneberg, 10.12.2017)
Inn i solskinnet
Inn i solskinnet
(Foto: Erik Unneberg, 10.12.2017)
Frostrøyk over Nord-Elvåga
Frostrøyk over Nord-Elvåga
(Foto: Nina Didriksen, 10.12.2017)
Blank is over Sør-Elvåga
Blank is over Sør-Elvåga
(Foto: Nina Didriksen, 10.12.2017)

Webkamera

Webkamera på Kikutstua
Kikut
Webkamera ved Brovoll
Brovoll
Webkamera ved Skullerudstud
Skullerud
Se alle webkamera
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Samarbeidspartnere