Føremelding

Se føremelding og preppestatus for alle områder her.

Skiføret i marka nå

Område med nylig preparerte løyper Klikk i kartet, eller søk etter sted for å gå til føremeldingen for et område.
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

En vakker vårdag på ski i høyden og nord i Marka

22.04.2018 15:30:01
Det er i dag pent vær og temperaturer fra 6 til -1,5 grader. Det har vært frost i natt i de nordlige deler av Marka, så det er skarpt føre tidlig på dagen. Det er greie forhold i stormaskinløypene i høyden og nord i Marka, men bekker og myrer er åpne og våte i terrenget. Sålen i stormaskinløypene kan være litt løs enkelte steder i solhellinger utover dagen. Det ser ut til at vi skal klare å holde åpen en hovedløype fra nord i Marka og ned til Nittedal eller Oslo i helgen. For øvrig går det mot slutten av sesongen nå, i alle fall når det gjelder preparering av løypene. Det er nå så bløtt i sørlige og vestlige områder at det ikke er mulig, eller lite formålstjenlig, å kjøre løyper. De blir fort bare dårligere av det. I Nordmarka nord og i Romeriksåsene er det fortsatt kjørbart, så i disse områdene fortsetter vi litt til. Selv om snøen er våt er det fortsatt nok av den, så for deg som ikke får nok av vinteren er det skimuligheter lenge enda.
Det er bløtt og løst på mange vann, særlig inne ved land. Det anbefales derfor å legge turen rundt. Vi har også tatt inn merkestikkene fra vannene.

I Sørmarka er det ikke lenger skiføre. I Østmarka og Kjekstadmarka har vi også avsluttet preparering for i år da terrengløypene og de brøytede veiene ikke lenger er farbare for løypemaskiner og annet utstyr, men det er fortsatt muligheter for fine skiturer i begge marker.

Se kartet og teksten i de enkelte områdene for flere detaljer.

Se liste over nylig preparerte løyper

Takk for støtten!
Det er dere medlemmer som muliggjør de gode Markaopplevelsene. Ennå ikke medlem? Meld deg inn her.

Isen på vannene i marka
Selv om vi har hatt tykk is på vannene i Marka i vinter begynner det nå å tære på den mange steder, og istykkelsen varierer veldig. Vi har begynt å samle inn stikkene mens det enda er mulig, og har du tenkt deg utpå må du derfor være årvåken og bruke sunn fornuft. Som markabruker må man vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.

Grunnet store snømengder har Vann- og avløpsetaten tappet mer vann enn normalt ut fra Nordmarka for å redusere mulige vårflommer. Det fører til at man kan oppleve dårligere is på regulerte vann, spesielt i nærheten av demninger, elveos eller utløp/inntak til tunneler og overføringer.
Av samme årsak har Løvenskiold tappet ned Harestuevannet og Plassedammen. Elvann og Langvann er, som tidligere år på senvinteren, allerede tappet ned. Det går skiløyper over nevnte vann og isen vil kunne påvirkes.

Husk nødvendig sikkerhetsutstyr om du skal ferdes på isen utenom merkede løyper. Se også denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område.

Her er et oversiktskart over veier som vil bli brøytet i Løvenskiolds område i vinter.

Bilder

På det nærmeste førefall
På det nærmeste førefall
(Foto: Bent Luther, 21.04.2018)
På det nærmeste førefall
På det nærmeste førefall
(Foto: Bent Luther, 21.04.2018)
Siste tur?
Siste tur?
(Foto: Olav Harlem, 21.04.2018)
Fare for fotbad
Fare for fotbad
(Foto: Nina Didriksen, 21.04.2018)

Webkamera

Webkamera på Kikutstua
Kikut
Webkamera ved Brovoll
Brovoll
Webkamera ved Skullerudstud
Skullerud
Se alle webkamera
Logoer for Aftenposten, Kvikk Lunsj, Gsport, Intersport, Tryg

Samarbeidspartnere