Midtskogsteinen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

439
«… saa derfra i nordvest en fi mijl thil en stor steen mit paa skogen kallis Midtskogsteen». Det var her Oslo-bispen Jens Nilssøn, som i 1594 var på visitas til Hadeland og Hedemarken, ble møtt av «her Anders paa Nordroff». Bispen med sitt følge stoppet her for å hvile, spise og skifte hester, før han ble geleidet videre til Norderhov av sognepresten. Vi kan takke noen ivrige roverspeidere fra 1. Høvik Roverlag i Bærum for at stenen er blitt kjent.
Generalveiintendant Peder Anker anla i 1807 en ny vei over skogen: «Den Nye Bergensveien» eller Gamle Ringeriksvei, som vi i dag kaller den. Den fulgte ikke bispens ridevei. Steinen og veien gikk i glemmeboken. Men både Fredrik Schjander d.e. og H.O. Christophersen, begge kjente Krokskogforfattere, hadde lett etter steinen, men funnet frem til andre alternativer. Høvik-guttene fant frem til denne som nå alle mener er den rette (ca 1963).
Krokskogens kjempe

Foto: Tor-Arne Melbye, 29.08.1998

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Midtskogen 439 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Gamle Ringeriksvei 300 Vei Krokskogen - Hole

Midtskogen

Moh

439 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gamle Ringeriksvei

Moh

300 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere