Langebru

Type:

Gårdsbruk

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

306
Langebru ligger langs den tradisjonsrike ferdselsvegen Gamle Ringeriksvei, vest for elva Lomma. Grensen mellom Hole og Bærum - som også er grense mellom fylkene Buskerud og Akershus - går over Langebrutjernet rett sørøst for Langebru. Sykler du fra Guriby, er avstanden til Langebru ca. fire kilometer.

Navnet «Langebru» er først nevnt av biskop Jens Nilssøn. Fra en reise over Krokskogen i 1594 skriver han at han reiste over noen jordbruer som kaltes Langebromyrer. Ei jordbru er en gammel veibyggeteknikk for å komme over et våtområde. Når myra bar dårlig, la man greiner og småstokker underst før man la på grus og jord som veidekke. Over myrbekken la man tømmerstokker til å gå på og fundamenterte stokkene med påler eller stein.

Da Kongeveien ble anlagt på slutten av 1700-tallet, ble det bygget ei mer hensiktsmessig steinbru ved Langebru. Denne steinbrua ble restaurert i 1995.

Navnet Langebru har etter hvert blitt betegnelsen på et større område omkring Langebrua. Innenfor området lå fire seterplasser: Viksetra, Koksrud, Steinsvollsetra og Haugsetra. I tillegg kom tre fastboende plasser: Nordre og Søndre Langebru og husmannsplassen Kjensrud. I dag er det fastboende på to gårder på Langebru, Søndre Langebru ved Langebrutjern og Nordre Langebru ved selve Langebrua, Dessuten er det mer enn 20 hytter i området.
Den Bergenske kongevei
Foto: Harald Christophersen, 02.09.2005

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Gamle Ringeriksvei 300 Vei Krokskogen - Hole
Jonsrud 185 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Rognliakrysset 320 Vei Krokskogen - Hole
Steinsvollen 370 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Briskehaugen 426 Topp, ås Krokskogen - Hole

Gamle Ringeriksvei

Moh

300 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Jonsrud

Moh

185 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Rognliakrysset

Moh

320 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsvollen

Moh

370 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Briskehaugen

Moh

426 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere