Damtjern

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

452
Damtjern er et flott utgangspunkt for turer nordvest i Marka sommer som vinter. P-plass (avgift) for mange biler. 300 meter nedenfor, ved Stubdal, er det bomvei videre til Løvlia, men bare for de med bruksrett eller for de som skal overnatte der.
Skiføre fra Damtjern

Foto: Erik Unneberg, 31.03.2012

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Damtjern - Løvlia 4,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Damtjern - Skottakrysset 5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Åsa - Damtjern 4,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Damtjern - Storflåtan gård 5,2 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Damtjern - Fjellseterbommen 6,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Damtjern - Løvlia

Lengde

4,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Damtjern - Skottakrysset

Lengde

5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Åsa - Damtjern

Lengde

4,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Damtjern - Storflåtan gård

Lengde

5,2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Damtjern - Fjellseterbommen

Lengde

6,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Purvollen 479 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Sandviksveien 525 Vei Krokskogen - Hole
Stubdal 440 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Stubdalskampen 605 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Stubdalssetra 470 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Purvollen

Moh

479 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sandviksveien

Moh

525 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdal

Moh

440 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalskampen

Moh

605 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalssetra

Moh

470 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere