En gjemt og nesten glemt plass ved Høgvolltoppen

En plass med ukjent bakgrunn i lia syd for Høgvolltoppen i fritt forfall, snart fullstendig skjult i tettplantet granskog. Én bygning for mennesker, én for dyr. Hva slags plass var dette?

Les artikkel

En gjemt og nesten glemt plass ved Høgvolltoppen

En plass med ukjent bakgrunn i lia syd for Høgvolltoppen i fritt forfall, snart fullstendig skjult i tettplantet granskog. Én bygning for mennesker, én for dyr. Hva slags plass var dette?

Les artikkel

Langs Myllselva til spor etter gamle industrianlegg

I dag er vel området rundt Mylla best kjent for gode skimuligheter og innfartsportene Mylla dam og Svartbekken. Men rundt århundreskiftet 1800/1900 var det i tillegg til skogsdriften en betydelig industriaktivitet langs Myllselva, med elva som drivkraft og skogen som råstoffkilde.

Les artikkel
Bilde av Ursdalen

Ursdalen - Bærum før urbaniseringen

Er du interessert i å oppleve Bærum, nesten slik bygda var før den ble urbanisert? Fra ganske veiløse områder med skog og til dels voldsom natur til idylliske jordbruksområder med fortsatt husdyrhold og med kulturminner fra både en nær og en fjernere fortid? Da er Ursdalen stedet, en lite berørt rest av bygda Bærum i utkanten av Vestmarka.

Les artikkel

Kaffidoktorhyttene på Køllen

Køllen som turmål er lite kjent. Terrenget er for en stor del skikkelig villmark nesten uten stier, fristende for noen, men ikke for alle. Også på stiene er det vanligvis liten trafikk. Men over stupkanten mot vest er det et stisystem som fører til en rekke interessante hytter, også kjent som "kaffidoktorhyttene".

Les artikkel

Samarbeidspartnere