Krokskogen - Hole

Føremelding

By i Lommedalen - 08. februar 2023 kl. 08:55

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: -3 til -7 grader.
Vær: Lettskyet, tåke.
Snødybde: 50-150 cm. 0 det siste døgnet.
Smøretips: Rode Blue Multigrade

Litt tåke i dag, men fortsatt kaldt, foreløpig... Ser ut som det kommer mildvær og vind i ettermiddag, så nå er det bare å komme seg ut og få med denne siste dagen med silkeføre i denne omgang. Jeg frisker opp løypa fra Guriby og By til Tverrelva på formiddagen. Skal dere mot Løvlia, vær spesielt oppmerksom på at Gaupeskardsveien blir brøytet i vinter pga skogsdrift. Bruk løype 335 opp til Stormyra! Se forøvrig Skiforeningen.no og iMarka-appen for oppdatert løypestatus og åpningstider på markastuene. God tur!

Kleivstua - 08. februar 2023 kl. 08:12

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -1 til -3 grader.
Vær: Lettskyet pent.
Snødybde: 85-130 cm. Ingen snø det siste døgnet.
Smøretips: Rode fiolett multigrade

Prøver å få slåddet endel av scooterløypene før varslet mildvær senere i uken. Begynner med løypene nordover. I løypa fra Skardtjern mot Migartjern er det kjørt med ATV og beltesporene er det vanskelig å få gjort noe med før mere snø. Det er fortsatt rennende vann i bekker og myrdrag, som medfører at vannet "spiser" opp snøen. Mye skråterreng krever endel håndarbeid. NB! Løype 405, Frøshaug - Djupdalen, er forsøkt kjørt opp. Snøbrua over Isielva er borte. Man må forvente å bli våt på beina om man forsøker å krysse elva. Ha en fin dag i skogen!

Sollihøgda - 08. februar 2023 kl. 07:41

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -6 til -8 grader.
Vær: Klart vær.
Snødybde: 90-140 cm.
Smøretips: Rode fiolett extra

Fortsatt stabilt kaldt vær. Og løypene står fint i det kalde været, så det blir ikke flottere forhold i marka enn det er nå. Preparerer til skiskolen på Høymyr nå på morgenen. Tar samtidig med hovedløypene mellom Kleivstua og Sollihøgda. Det er nå skogsdrift i løype 185, mellom Fjellseterbommen og Løvlia. Det kommer brått på i den siste utforkjøringen ned fra Løvlia. Når man nå skal gå fra Løvlia og ned til Kampevaddammen MÅ man bruke løype nr 335 om Stormyr. Følg skilter fra Løvlia. Nå må man også være OBS mellom Kampevaddammen og Løvlia. I nedkjøringen ned mot Gaupeskardsveien er veien brøytet, og det er is på veien. Ta det pent her. God tur!

Sørkedalen - 08. februar 2023 kl. 07:27

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -4 til -6 grader.
Vær: Skyet/tåke.
Snødybde: 25-150 cm.
Smøretips: Blå super ekstra/fiolett

Maskinløypene er kjørt natt til tirsdag, fine forhold. Scooterløypene er også sloddet. Se kart for oversikt over preparering. Kan forekomme overvann på enkelte vann. Heggeliveien (Pipenhusveien) inn til Heggeliseter er brøytet i år. Gråseterveien brøytes inn til Fløyta. Benytt løype over Slora.

Ringkollen - 08. februar 2023 kl. 07:25

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -1 til -5 grader.
Vær: Klart.
Snødybde: 80-150 cm. 0 det siste døgnet.
Smøretips: Fiolett multigrade voks

Kjører i dag lysløypa, treningsrunden og til Løvlia. Det er hogst i løypa mellom Gulbrandstjern og Nysetra. Dette kommer brått på og de bruker løypa som driftsvei. Se info om status på løyper i imarka-appen

Haugsbygd - 07. februar 2023 kl. 11:05

Meldt inn av Haugsbygd IF Ski

Temperatur: -3 til -6 grader.
Vær: Delvis skyet.
Snødybde: 60-100 cm. Ingen nedbør det siste døgnet.
Smøretips: Rode: Multigrade 0 til -2, Swix: Blå Extra

Flotte forhold! Preparert for både klassisk og brei skøytetrasse. God tur.

Sundvollen - 05. februar 2023 kl. 10:10

Meldt inn av IL Holeværingen Løypelaget

Temperatur: -4 til -5 grader.
Vær: Overskyet.
Snødybde: 10-20 cm. 6 det siste døgnet.

Det har endelig kommet litt mer snø. Vi har kjørt Røyserunden, der er det nå gode forhold for en skitur. Mye fine spor men en noe gjennomslag der det ikke er rettet ut pløye, så stedvis ikke sporsatt. På Storøya: Best forhold på «backnine», d.v.s. nord på øya. Gode forhold der. Ok midt på øya. Litt magert men mulig å gå syd på øya, over jordet og i enden av hyttefeltet. Så det er mulig å få en fin tur, men bruk ikke de beste skia. Det vil kjøres mer utover dagen.

Eineåsen - 01. februar 2023 kl. 12:58

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: -2 grader.
Vær: Opphold.
Snødybde: 25-40 cm. 0 det siste døgnet.

Da er eineåsen kjørt utenom østsløyfa og oppvarmingsløypa.god tur

Lommedalen skole - 01. februar 2023 kl. 12:55

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: -2 til -1 grader.
Vær: Opphold med sol.
Snødybde: 15-50 cm. 0 det siste døgnet.

Da er det kjørt fra eineåsen ,solfjellstua gaupeberget,jonsrudkjærn samt opp til langebru og ned . til lommedalen skole.god tur

Rognliakrysset - 27. januar 2023 kl. 14:49

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: -2 til -7 grader.
Vær: Lettskyet, pent.
Snødybde: 50-140 cm. 0 det siste døgnet.
Smøretips: Rode Blue Multigrade

Jeg fikk desverre ikke kjørt opp løypa fra Rognliakrysset til Helvetsmyrene i dag, pga problemer med maskinen😔 Kulda har heldigvis holdt seg i høyden, så sporene står overraskende bra etter mildværet. Håper å få kjørt opp til uka igjen. God helg, og god tur!😎

Skogsdrift på Krokskogen vinteren 2022-23

Denne vinteren vil det være skogsdrift i området rundt Fløyta i overgangen mellom Krokskogen og Bærumsmarka. Veiene i dette området må derfor brøytes for tømmertransport og kan dermed ikke benyttes som skiløyper. Dette betyr at følgende løyper ikke er tilgjengelige:

  • Løype 68: Skansebakken - Fløyta (Gråseterveien). Alternativet denne sesongen er løype 394.
  • Løype 438: Fløyta - Vensåsseter. Alternativt kan man gå fra Sørkedalen via løype 1505
  • Løype 218: Skrubbdal - Fløyta. Alternativ løype mot Vensåseter er 1505.
  • Løype 1152: Fløyta - Storebekkhytta. Alternativ løype fra Skansebakken er 394.

Båndtvang

Det er mye snø i Marka nå, med nesten to meter på det meste. Lørenskog, Lunner, Jevnaker og Ringerike kommune har derfor innført ekstraordinær båndtvang for hunder.

Om Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Løypepreparering

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra.
Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien.
Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov.
Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Steder i Krokskogen - Hole

Steder Moh Type Område
Abrahamsrud 306 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Atjern 539 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Attogframtjern 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 483 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 372 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjernsbekken 342 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Aurevann 276 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Benteplassen 428 Markaplass Krokskogen - Hole
Bergendal 207 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Bessliåsen 458 Topp, ås Krokskogen - Hole

Abrahamsrud

Moh

306 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Atjern

Moh

539 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Attogframtjern

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

483 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjernsbekken

Moh

342 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Aurevann

Moh

276 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Benteplassen

Moh

428 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bergendal

Moh

207 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bessliåsen

Moh

458 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i Krokskogen - Hole

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fra Sykkelbussen til vann og by 58,2 km Sykkeltur Ringkollen - Huseby
Historisk runde på Krokskogen 30,8 km Sykkeltur Guriby - Guriby
I tømmerfløternes spor 28,1 km Sykkeltur Ringkollen - Sørkedalen skole
Krokskogrunde fra Kleivstua 33,4 km Skitur Kleivstua - Kleivstua
Langs Storflåtan mot Sørkedalen 31,1 km Sykkeltur Ringkollen - Skansebakken

Fra Sykkelbussen til vann og by

Lengde

58,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Huseby

Gå til turen

Historisk runde på Krokskogen

Lengde

30,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Guriby

Gå til turen

I tømmerfløternes spor

Lengde

28,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Krokskogrunde fra Kleivstua

Lengde

33,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Kleivstua

Til

Kleivstua

Gå til turen

Langs Storflåtan mot Sørkedalen

Lengde

31,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Skansebakken

Gå til turen

Stuer i Krokskogen - Hole

Stuer Område Ansvarlig Moh
Sørsetra Krokskogen - Hole Diverse 420 m
Løvlia Krokskogen - Hole Skiforeningen 563 m
Ringkollstua Krokskogen - Hole Diverse 605 m
Heggelia Krokskogen - Hole 520 m
Storebekkhytta Krokskogen - Hole Skiforeningen 290 m
Greinehytta Krokskogen - Hole Skiforeningen 235 m
Jørgenhytta Krokskogen - Hole DNT 432 m
Mustadkroken Krokskogen - Hole DNT 365 m
Myrseter Krokskogen - Hole DNT 294 m
Smedmyrkoia Krokskogen - Hole DNT 324 m

Sørsetra

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

420 m

Gå til stuen

Løvlia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

563 m

Gå til stuen

Ringkollstua

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

605 m

Gå til stuen

Heggelia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Moh

520 m

Gå til stuen

Storebekkhytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

290 m

Gå til stuen

Greinehytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

235 m

Gå til stuen

Jørgenhytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

432 m

Gå til stuen

Mustadkroken

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

365 m

Gå til stuen

Myrseter

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

294 m

Gå til stuen

Smedmyrkoia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

324 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere