Krokskogen - Hole

Om Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Løypepreparering

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra.
Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien.
Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov.
Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Føremelding

Ringkollen - 01. mai 2024 kl. 08:00

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 3 til 5 grader.
Vær: Lettskyet pent.
Snødybde: 0-40 cm.
Smøretips: Rode multigrade klister

Vi har hatt en natt med frost og nå er det bare der vi har nkunstsnø som blir preparert. Frisket opp stadion nå på morgenen. Det er fine forhold i anlegget. Det blir varmt utover dagen og snøen smelter fort på dagtid. Det er fremdeles noe snø, men nå kan vi ikke lenger kjøre ut i terrengløypene pga. fare for gjennomslag. ____________________________________________________________________________________________PREPARERINGSRESTRIKSJONER PÅ RINGKOLLEN En av grunneierne på Ringkollen ønsker at vi ikke preparerer løyper i grunneierens område gjeldende fra 15. januar. Bakgrunnen er uenighet mellom grunneier og Ringerike kommune. Som følge av dette vil tilbudet av skiløyper ut fra Ringkollen være redusert. Dette beklager vi og presiserer at Skiforeningen ikke er en del av denne uenigheten. Se preppestatus i kartet for løypetilbud. Løypene som er markert grå i kartet syd for Ringkollen er de som ikke prepareres.

By i Lommedalen - 19. april 2024 kl. 08:52

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: −1 til 5 grader.
Vær: Lettskyet.
Snødybde: 0-50 cm. 1 cm det siste døgnet.
Smøretips: Klister

Et lite dryss med nysnø pynter opp skogen på morgenen. Kjører en liten tur innover på morgenen og frisker opp sporene der det er mulig, men det blir nok siste for sesongen. Skiene må bæres inn de første 500 hundre meterene til Guribysaga. Her er det nå dårlig skiføre, men til gjengjeld mye blåveis langs veien🪻Begynner å bli mange bare flekker på veien innover også nå. Snart sykkeltur. Sees til høsten.

Sollihøgda - 19. april 2024 kl. 08:01

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til 1 grader.
Vær: Litt snø I lufta .
Snødybde: 10-60 cm. 1 det siste døgnet.
Smøretips: Multigrade klister

Da er det ikke så mye skimuligheter igjen her oppe. Minket mye på snøen. Ligger et snølag på deler av Djupdalsveien. Men det er en del bare partier og isete mange plasser. Nå er også alle stikkene tatt inn på vannene.

Sørkedalen - 17. april 2024 kl. 07:57

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 5 til 0 grader.
Vær: Lettskyet .
Snødybde: 0-60 cm.
Smøretips: Rossa klister

Det er nå større partier uten snø hele veien inn til Storbekkhytta.- fortsatt skimuligheter i høyden, men minker også fort her. Det er mulig å sykle på veier som har vært brøytet i vinter. Stikkene er nå tatt inn på vannene. Se forøvrig kart for preppestatus.

Eineåsen - 30. mars 2024 kl. 08:16

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: 2 til 3 grader.
Vær: Tåke og yr.
Snødybde: 15-40 cm. 0 det siste døgnet.

Da er det kjørt i Eineåsen og vinteren er på hell. I hovedrunden er det lite snø og en god del is, men det går an å gå. Nedre delen av løypene er greie untatt sørsløyfa, der er det mye is i bakken og i svingene. God tur!

Prepareringsrestriksjoner på Ringkollen

En av grunneierne på Ringkollen ønsker at vi ikke preparerer løyper i grunneierens område gjeldende fra 15. januar.
Bakgrunnen er uenighet mellom grunneier og Ringerike kommune.
Som følge av dette vil tilbudet av skiløyper ut fra Ringkollen være redusert. Dette beklager vi og presiserer at Skiforeningen ikke er en del av denne uenigheten. Se preppestatus i kartet for løypetilbud.

NB: Løypene som er markert grå i kartet syd for Ringkollen er de som ikke prepareres.

Løyper i Krokskogen - Hole

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Dammyra - Gampetjern - Løvlia 7,4 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 3,8 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Lysløypa på Kleivstua 3,7 km 06.04.2024 Fristil
Sørsetra - Kleivstua 3,5 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 3 km 19.04.2024 Klassisk og fristil

Dammyra - Gampetjern - Løvlia

Lengde

7,4 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien]

Lengde

3,8 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Lysløypa på Kleivstua

Lengde

3,7 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Fristil

Gå til løype

Sørsetra - Kleivstua

Lengde

3,5 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma)

Lengde

3 km

Sist preparert

19.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sykkelruter i Krokskogen - Hole

Ruter Lengde Type Område
Kleivstua - Fjellstadhytta 5,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kringla - Skottakrysset 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Damtjern - Løvlia 4,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Vik - Steinssletta 2,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Kleivstua - Fjellstadhytta

Lengde

5,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kringla - Skottakrysset

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Damtjern - Løvlia

Lengde

4,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Vik - Steinssletta

Lengde

2,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i Krokskogen - Hole

Steder Moh Type Område
Abrahamsrud 306 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Atjern 539 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Attogframtjern 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 483 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 372 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Abrahamsrud

Moh

306 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Atjern

Moh

539 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Attogframtjern

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

483 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i Krokskogen - Hole

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Historisk runde på Krokskogen 30,8 km Sykkeltur Guriby - Guriby
I tømmerfløternes spor 28,1 km Sykkeltur Ringkollen - Sørkedalen skole
Opp og ned til Myrseter 18,9 km Sykkeltur By i Lommedalen - By i Lommedalen
Over Steinssletta og Mosmoen 14,3 km Sykkeltur Steinssletta - Steinssletta
Steinsfjorden rundt 28,5 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen

Historisk runde på Krokskogen

Lengde

30,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Guriby

Gå til turen

I tømmerfløternes spor

Lengde

28,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Opp og ned til Myrseter

Lengde

18,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

By i Lommedalen

Til

By i Lommedalen

Gå til turen

Over Steinssletta og Mosmoen

Lengde

14,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Steinssletta

Til

Steinssletta

Gå til turen

Steinsfjorden rundt

Lengde

28,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Stuer i Krokskogen - Hole

Stuer Område Ansvarlig Moh
Sørsetra Krokskogen - Hole Diverse 420 m
Løvlia skistue Krokskogen - Hole Skiforeningen 563 m
Ringkollstua Krokskogen - Hole Diverse 605 m
Heggelia Krokskogen - Hole 520 m
Storebekkhytta Krokskogen - Hole Skiforeningen 290 m

Sørsetra

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

420 m

Gå til stuen

Løvlia skistue

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

563 m

Gå til stuen

Ringkollstua

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

605 m

Gå til stuen

Heggelia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Moh

520 m

Gå til stuen

Storebekkhytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

290 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere