Krokskogen - Hole

Føremelding

Sørkedalen - 21. mai 2021 kl. 12:11

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 2 til 7 grader.
Vær: Klart .
Snødybde: 0-50 cm.
Smøretips: Multigrade fiolett / klister

Skisesongen er nå slutt, også i høyere deler av marka. Likevel ligger det fortsatt snø enkelte steder på veier som har vært preparert. I løpet av 10 - 14 dager vil nok denne snøen også være borte. På veier som har vært brøytet er det fine sykkelforhold.

Sollihøgda - 22. april 2021 kl. 05:12

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til -1 grader.
Vær: Klart vær.
Snødybde: 0-30 cm. det siste døgnet.
Smøretips: Rode multigrade klister

Nå minker det på skimuligheter her oppe. Er nok fortsatt noe snø igjen på Djupdalensveien. Men mye is og noen bare flekker. Så nå er det slutt på prepareringen for denne vinteren. Så da får jeg takke for denne sesongen.

Ringkollen - 20. april 2021 kl. 08:01

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til 4 grader.
Vær: Klarvær.
Snødybde: 0-40 cm.
Smøretips: Rode multigrade klister

Etter en gjennomgang av løypene i går blir prepareringen avsluttet for i år. Det er mange bekker og myrer som har åpnet seg i løypene og vi kommer ikke lenger fram med utstyret i terrenget. Det er fremdeles muligheter for å gå på ski, i Treningsrunden ligger det fremdeles mye snø, bare enkelte plasser er det helt bart. Fra Tverrsjøstallen, ned Sinnerdalen til Spålsveien, Skamræk og opp til Løvlia ligger det fremdeles snø, men også her er det tynt og nesten bart og gjennomtrengning av vann flere steder. Stikkene er fjernet fra vannene, det er nå en god del overvann på isen og vi anbefaler ikke lenger å krysse vannene i området.

Markastuer og smittevern

Mange markastuer er nå åpne. Husk at på disse stuene gjelder de samme reglene for å hindre virusspredning som i resten av samfunnet og spesielt på serveringssteder. Det betyr at du må bruke munnbind når du går inn, og til og fra bordet du sitter ved – det holder ikke å bruke bøff eller et skjerf foran ansiktet! Hold også god avstand og spritvask hendene når du går inn.

Om Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Løypepreparering

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra.
Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien.
Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov.
Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Steder i Krokskogen - Hole

Steder Moh Type Område
Abrahamsrud 306 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Atjern 539 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Attogframtjern 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 483 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 372 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjernsbekken 342 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Aurevann 276 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Benteplassen 428 Markaplass Krokskogen - Hole
Bergendal 207 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Bessliåsen 458 Topp, ås Krokskogen - Hole

Abrahamsrud

Moh

306 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Atjern

Moh

539 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Attogframtjern

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

483 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjernsbekken

Moh

342 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Aurevann

Moh

276 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Benteplassen

Moh

428 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bergendal

Moh

207 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bessliåsen

Moh

458 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i Krokskogen - Hole

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
I smale spor 48 km Skitur Sollihøgda - Skansebakken
Langs Heggelivannene mot Sørkedalen 20,4 km Sykkeltur Damtjern - Skansebakken
Skansebakken Løvlia tur-retur 34,6 km Skitur Skansebakken - Skansebakken
Snøsikker tur i valgfri stil 26,2 km Skitur By i Lommedalen - By i Lommedalen
Til Sørkedalen utenom allfarvei 31,7 km Skitur Ringkollen - Skansebakken

I smale spor

Lengde

48 km

Turtype

Skitur

Fra

Sollihøgda

Til

Skansebakken

Gå til turen

Langs Heggelivannene mot Sørkedalen

Lengde

20,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Damtjern

Til

Skansebakken

Gå til turen

Skansebakken Løvlia tur-retur

Lengde

34,6 km

Turtype

Skitur

Fra

Skansebakken

Til

Skansebakken

Gå til turen

Snøsikker tur i valgfri stil

Lengde

26,2 km

Turtype

Skitur

Fra

By i Lommedalen

Til

By i Lommedalen

Gå til turen

Til Sørkedalen utenom allfarvei

Lengde

31,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Ringkollen

Til

Skansebakken

Gå til turen

Stuer i Krokskogen - Hole

Stuer Område Ansvarlig Moh
Damtjern varmestue Krokskogen - Hole Diverse 452 m
Drømmen Krokskogen - Hole DNT 300 m
Greinehytta Krokskogen - Hole Skiforeningen 235 m
Heggelia Krokskogen - Hole 520 m
Jørgenhytta Krokskogen - Hole DNT 432 m
Løvlia Krokskogen - Hole Skiforeningen 563 m
Mustadkroken Krokskogen - Hole DNT 365 m
Myrseter Krokskogen - Hole DNT 294 m
Presthytta Krokskogen - Hole DNT 410 m
Ringkollstua Krokskogen - Hole Diverse 605 m

Damtjern varmestue

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

452 m

Gå til stuen

Drømmen

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

300 m

Gå til stuen

Greinehytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

235 m

Gå til stuen

Heggelia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Moh

520 m

Gå til stuen

Jørgenhytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

432 m

Gå til stuen

Løvlia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

563 m

Gå til stuen

Mustadkroken

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

365 m

Gå til stuen

Myrseter

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

294 m

Gå til stuen

Presthytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

410 m

Gå til stuen

Ringkollstua

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

605 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere