Krokskogen - Hole

Føremelding

Ringkollen - 02. mars 2021 kl. 08:31

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til 6 grader.
Vær: Lettskyet pent.
Snødybde: 40-90 cm.
Smøretips: Universalklister

Det blir en fin dag med sol i Marka i dag. Kjørt lysløypa og treningsrunden. Det blåser litt kaldt og løypene kan være litt harde og isete nå på morgenen. Det er mye overvann på de fleste vannene, og på Katnosa er det så dypt overvann at vi fraråder ferdsel inntil videre. Det kan være isete i utforbakker. I lysløypa der det har vært graving er det nå tynt med snø og mye stein som kommer fram. Ta det pent ned Målviksdalen og mellom Katnosa og Spålen. Her er det fortsatt mange trær som ligger rett under snøen som vi ikke får bort. Det pågår hogst i området syd for Storflåtan i vinter og en del løyper er stengt. Hovedtraséen mellom Ringkollen og Løvlia blir derfor nedom Langtjern og Damtjern i vinter. Løypa fra Vassendvika og løypa på Skottaveien er blant løypene som er stengt. Løypa fra Atjern mot Skamrek og Storflåtan øst vil bli berørt i perioder. Om du klikker på en løype i kartet vil du få opp relevant informasjon om strekningen, blant annet om den er stengt pga. hogst.

Sollihøgda - 02. mars 2021 kl. 08:28

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 1 til 3 grader.
Vær: Lettskyet vær.
Snødybde: 40-70 cm.
Smøretips: Rode Rossa spesial klister

Nå er det skarpt føre på morgenen til sola får tak. Ingen preparering i dag. Det vil ikke bli preparert mer mellom Retthella og Fjellseterbommen før det fryser til igjen. Det kommer frem noe vann enkelte plasser der det har vært is før i vinter, men det er fortsatt fine skiforhold her oppe.

Sørkedalen - 02. mars 2021 kl. 08:27

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til -2 grader.
Vær: Lettskyet .
Snødybde: 15-160 cm.
Smøretips: Rode klister

Lettskyet i Sørkedalen i dag og og noen få minusgrader på morgenen. Skarpt i morgentimene, men blir mildere og mykere føre utover dagen. Preparerer Lysedammene, Oppkuven, Løvlia til Dammyra- Skansebakken. Kan være noe overvann på vannene, men de er fullt farbare. Fra parkeringsplassen (Åmot) og opp til Pipenhusveien er det stedvis lite snø. I scooterløypene er det hardt og isete nå før det kommer mer snø. Scooterløypa fra Storflåtan til Sørkedalen blir ikke preparert pga. mye trefall og vanskelige snøforhold i lavereliggende områder forårsaket av mye vann i terrenget.

Tverrelva - 02. mars 2021 kl. 08:24

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: -1 til 3 grader.
Vær: Pent.
Snødybde: 10-60 cm. Ingen det siste døgnet.
Smøretips: Felleski / skøyting

Prepper fra bommen ved By til Monsebråtan. Fortsetter med å kjøre inn snø frem til Guribysaga. Litt isete frem til Guribysaga nå kl.06.00, men derfra er det topp forhold. Minus 1 ved Tverrelva kl.06.20.

Kleivstua - 26. februar 2021 kl. 08:02

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -1 til 2 grader.
Vær: Sol, pent vær.
Snødybde: 50-80 cm. Ingen snø det siste døgnet.

Det er utfordrene å preparere scooterløypene, med myrer og bekker som blir bløtere ettersom varmegradene gjør seg gjeldene utover dagen. Det begynner å bli overvann på de fleste vannene. Nord i Migartjern og Bønnerudtjern, er det svært vått. Det er kjørt med ATV i løypa fra Skardtjern til Gaupeskarsveien, ved Hukenseter. Prøver idag å preparere Finneflak - Sollihøgda. Ved overvann på Damtjern, benytt alternativ løype.

Røyse skole - 20. februar 2021 kl. 13:41

Meldt inn av IL Holeværingen Løypelag

Temperatur: 3 til 4 grader.
Vær: Overskyet og vind.
Snødybde: 0-15 cm.

Førefall! Da forsvant skiføre i rekordfart med varm vind og regnet i natt!

Markastuer og smittevern

Mange markastuer er nå åpne. Husk at på disse stuene gjelder de samme reglene for å hindre virusspredning som i resten av samfunnet og spesielt på serveringssteder. Det betyr at du må bruke munnbind når du går inn, og til og fra bordet du sitter ved – det holder ikke å bruke bøff eller et skjerf foran ansiktet! Hold også god avstand og spritvask hendene når du går inn.

Om Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Løypepreparering

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra.
Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien.
Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov.
Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Steder i Krokskogen - Hole

Steder Moh Type Område
Abrahamsrud 306 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Atjern 539 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Attogframtjern 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 483 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 372 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjernsbekken 342 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Aurevann 276 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Benteplassen 428 Markaplass Krokskogen - Hole
Bergendal 207 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Bessliåsen 458 Topp, ås Krokskogen - Hole

Abrahamsrud

Moh

306 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Atjern

Moh

539 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Attogframtjern

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

483 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjernsbekken

Moh

342 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Aurevann

Moh

276 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Benteplassen

Moh

428 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bergendal

Moh

207 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bessliåsen

Moh

458 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i Krokskogen - Hole

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Heggelirunden 11,3 km Skitur Løvlia - Løvlia
Opp og ned til Myrseter 18,9 km Sykkeltur By i Lommedalen - By i Lommedalen
Rundtur fra Skansebakken 35,3 km Skitur Skansebakken - Skansebakken
Trimtur fra Jevnaker 18,3 km Sykkeltur Jevnaker - Olum
Tvers over Nordmarka 28,7 km Skitur Ringkollen - Stryken

Heggelirunden

Lengde

11,3 km

Turtype

Skitur

Fra

Løvlia

Til

Løvlia

Gå til turen

Opp og ned til Myrseter

Lengde

18,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

By i Lommedalen

Til

By i Lommedalen

Gå til turen

Rundtur fra Skansebakken

Lengde

35,3 km

Turtype

Skitur

Fra

Skansebakken

Til

Skansebakken

Gå til turen

Trimtur fra Jevnaker

Lengde

18,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Jevnaker

Til

Olum

Gå til turen

Tvers over Nordmarka

Lengde

28,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Ringkollen

Til

Stryken

Gå til turen

Stuer i Krokskogen - Hole

Stuer Område Ansvarlig Moh
Damtjern varmestue Krokskogen - Hole Diverse 452 m
Drømmen Krokskogen - Hole DNT 300 m
Greinehytta Krokskogen - Hole Skiforeningen 235 m
Heggelia Krokskogen - Hole 520 m
Jørgenhytta Krokskogen - Hole DNT 432 m
Løvlia Krokskogen - Hole Skiforeningen 563 m
Mustadkroken Krokskogen - Hole DNT 365 m
Myrseter Krokskogen - Hole DNT 294 m
Presthytta Krokskogen - Hole DNT 410 m
Ringkollstua Krokskogen - Hole Diverse 605 m

Damtjern varmestue

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

452 m

Gå til stuen

Drømmen

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

300 m

Gå til stuen

Greinehytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

235 m

Gå til stuen

Heggelia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Moh

520 m

Gå til stuen

Jørgenhytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

432 m

Gå til stuen

Løvlia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

563 m

Gå til stuen

Mustadkroken

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

365 m

Gå til stuen

Myrseter

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

294 m

Gå til stuen

Presthytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

DNT

Moh

410 m

Gå til stuen

Ringkollstua

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

605 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere