Krokskogen - Hole

Om Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Løypepreparering

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra.
Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien.
Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov.
Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Føremelding

Ringkollen - 09. desember 2023 kl. 08:15

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -3 til -4 grader.
Vær: Overskyet, snø.
Snødybde: 20-35 cm. 12cm det siste døgnet.

Det har kommet 12 cm med snø i natt og det vil nok fortsette å snø utover dagen. Vi kjører lysløypa og treningsrunden i dag, og ser an videre preparering til senere, eller til det har kommet nok til at større deler av løypenettet kan prepareres. Fra før er det pakket og glattet til Løvlia med stor maskin i går og scooter til Sinnerdalen. Fra Sinnerdalen er det sporsatt videre til Tverssjøstallen.

Sollihøgda - 09. desember 2023 kl. 08:13

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -2 til -3 grader.
Vær: Snøvær .
Snødybde: 20-35 cm. 10-12 cm det siste døgnet.
Smøretips: Fiolett extra

Da har vi fått påfyll av snø. Og det skal vel fortsette å snø resten av dagen. Vi fortsetter å pakke med scooter og matte. Setter også et spor. Beste forholdene er nok fortsatt på Djupdalsveien. Men vær obs på at sporene snør fort igjen i dette været.

Sørkedalen - 09. desember 2023 kl. 08:08

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til -1 grader.
Vær: Lett snø.
Snødybde: 5-15 cm. 5 det siste døgnet.
Smøretips: fiolett ekstra

Det er preparert en runde på skileiken ved Lokalet I Sørkedalen. Pakker også Gråseterveien opp til Heggelivann med scooter og matte. Her er det lite snø inn til Storbekkhytta og må påregnes noe stein og grus.

Løyper i Krokskogen - Hole

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Rundløyper på Borger/Sætrang 5,4 km ikke preparert ikke preparert
Rundløype på Borger 3,4 km ikke preparert ikke preparert
Tanbergmoen - Sætrang 2,9 km ikke preparert ikke preparert
Lysløypa på Lokalet (2 km) 2 km ikke preparert ikke preparert
Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 4,7 km ikke preparert ikke preparert

Rundløyper på Borger/Sætrang

Lengde

5,4 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Rundløype på Borger

Lengde

3,4 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Tanbergmoen - Sætrang

Lengde

2,9 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Lysløypa på Lokalet (2 km)

Lengde

2 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua

Lengde

4,7 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Sykkelruter i Krokskogen - Hole

Ruter Lengde Type Område
Jevnaker - Mosjøen 7,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Jevnaker - Tverrsjøstallen 6,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Storebekkhytta - Søndre Heggelivann 5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Guriby - Kleivstua 13,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Jevnaker - Mosjøen

Lengde

7,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Jevnaker - Tverrsjøstallen

Lengde

6,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Storebekkhytta - Søndre Heggelivann

Lengde

5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Guriby - Kleivstua

Lengde

13,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i Krokskogen - Hole

Steder Moh Type Område
Abrahamsrud 306 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Atjern 539 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Attogframtjern 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 483 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Auretjern 372 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Abrahamsrud

Moh

306 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Atjern

Moh

539 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Attogframtjern

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

483 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Auretjern

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i Krokskogen - Hole

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fra Sykkelbussen til vann og by 58,2 km Sykkeltur Ringkollen - Huseby
I tømmerfløternes spor 28,1 km Sykkeltur Ringkollen - Sørkedalen skole
Krokskogrunde fra Kleivstua 33,4 km Skitur Kleivstua - Kleivstua
Over Steinssletta og Mosmoen 14,3 km Sykkeltur Steinssletta - Steinssletta
Steinsfjorden rundt 28,5 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen

Fra Sykkelbussen til vann og by

Lengde

58,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Huseby

Gå til turen

I tømmerfløternes spor

Lengde

28,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Krokskogrunde fra Kleivstua

Lengde

33,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Kleivstua

Til

Kleivstua

Gå til turen

Over Steinssletta og Mosmoen

Lengde

14,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Steinssletta

Til

Steinssletta

Gå til turen

Steinsfjorden rundt

Lengde

28,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Stuer i Krokskogen - Hole

Stuer Område Ansvarlig Moh
Sørsetra Krokskogen - Hole Diverse 420 m
Løvlia Krokskogen - Hole Skiforeningen 563 m
Ringkollstua Krokskogen - Hole Diverse 605 m
Heggelia Krokskogen - Hole 520 m
Storebekkhytta Krokskogen - Hole Skiforeningen 290 m

Sørsetra

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

420 m

Gå til stuen

Løvlia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

563 m

Gå til stuen

Ringkollstua

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Diverse

Moh

605 m

Gå til stuen

Heggelia

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Moh

520 m

Gå til stuen

Storebekkhytta

Område

Krokskogen - Hole

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

290 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere