Jonsrud

Type:

Gårdsbruk

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

185
Det er to Jonsrudgårder: Øvre og Nedre Jonsrud. "Johnsrud er den gård der ligger lengst innunder Krokskogen", skriver biskop Jens Nilssøn fra sin visitasreise i 1594. Gården var skysskifte- og poststasjon på 1700-tallet til den nye Ringeriksveien ble åpnet over Sollihøgda i 1859-60.

Navne-endelsen -rud tyder på at gården ble ryddet i middelalderen. Gården har vært i famileien Johnsruds eie siden 1803.

250 mål av jordene disponeres nå av Lommedalen golfklubb. Låven på Nedre Jonsrud fungerer som klubbhus.
Ingen tvil om veivalget

Foto: Erik Unneberg, 13.08.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lommedalen 120 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Guriby 150 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Langebru 306 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Gamle Ringeriksvei 300 Vei Krokskogen - Hole
Lommedalen skole 158 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Lommedalen

Moh

120 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Guriby

Moh

150 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langebru

Moh

306 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gamle Ringeriksvei

Moh

300 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Lommedalen skole

Moh

158 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere