Bruløkka

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

435
Stedsnavnet stammer fra kavlebroen over myren ved Bruløkkene. Rundt 1875 bodde Maren Johannesdatter og Anders Hansen Broløkken her. De var fastboende og fikk tre barn: Herman, Martin og Jørgen. De drev skogsdrift og småbruk. Herman og Martin delte bruket i to i 1905. Jørgen bygget i Sundvollen.
Pauline Hansdatter fra Mattisplassen giftet seg med Martin Andreassen Brua. De hadde 13 barn og bodde på Bruløkkene fra 1905 til 1964. Martin fikk den 11/11-1955 Kongens fortjenestemedalje for sin innsats som hestepasser. Ekteparet var av de siste som bodde på Krokskogen. Karl Grantopp, sønn av Holma og Petter Grantopp, var den aller siste fastboende.
Tidligere bodde Christopher Brua på det lille bruket. Han drev vodhogst, var veiviser og "broherre" for jegere og hjalp de reisende ned Krokkleiva til fots eller med hest. Han hadde stor likalkunnskap og visste mye om alle setrene. Med mer enn 60 setre på Krokskogen var det ikke langt mellom folk. Øskjevallseter, ca 1 km øst for Bruløkkene, var en av de største. Der var det seterdrift helt frem til 1950-årene.
Nede i bygda måtte jorden spares til korndyrking. Buskapen ble tatt ut til skogs for å beite der. Seterlivet var et strev for budeier og seterjenter, og gjeterne var redde for rovdyr. Likevel så folk frem til å komme til seters
Maistemning på Bruløkka

Foto: Kjersti von Krogh , 22.05.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gamle Ringeriksvei 300 Vei Krokskogen - Hole
Bureheim 426 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Frøshaug 415 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Attogframtjern 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Øskjevallseter 470 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Gamle Ringeriksvei

Moh

300 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bureheim

Moh

426 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Frøshaug

Moh

415 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Attogframtjern

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Øskjevallseter

Moh

470 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere