Olavskilden

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

402
Olavskilden, eller St. Olavs kilde på Krokskogen er første gang omtalt av biskop Jens Nilssøn i 1594: "Saa droge wi fra Midskougstenen i norduest 1 fierin til S. Olufis kilde liggendis i veyen oc hafide wi den paa den h haand, saa droge wi der fra offuer skougen temmelige god vey 1/2 mijll til en slet platz som de kaller Taarget, thj de legge der tiere och tunge op om vinterenn."

Sagnet forteller at Olavskilden ble til da hesten Olav red på sparket bort mosen og vannet strømmet fram. Ifølge sagnet finnes det også merker etter hestehovene og bøtta som Olav gav hesten å drikke av.

Det finnes mange Olavskilder i landet, og man antar at de har ligget ved pilgrimsveiene. For å komme til denne kilden: Flg skiltanvisning fra Kongeveien, like ved Midtskogen.
Solstråler i St. Olavs kilde
Foto: Erik Unneberg, 18.09.2007

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Midtskogen 439 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Midtskogsteinen 439 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Midtskogtjerna 401 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Benteplassen 428 Markaplass Krokskogen - Hole
Frøshaug 415 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Midtskogen

Moh

439 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Midtskogsteinen

Moh

439 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Midtskogtjerna

Moh

401 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Benteplassen

Moh

428 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Frøshaug

Moh

415 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere