Velkommen til september-Marka

Lesernes Markabilder

Se flere bilder i Markabilder

Langs stien fra Borgenvika mot Rytteraker finnes denne lille grotten i bergveggen et par meter over stinivå. Siden den er i en sedimentær bergart, er det ingen gasslomme, men heller en svakhet i berget som enten naturen eller folk har gravet ut. Nedenfor den er det i hvert fall en ansamling av småstein av samme art som berget.
Borgenvika: en liten grotte i bergveggen
(Foto: Odd Tore Saugerud , 02.10.2022)
I løvskogen ved Borgenvika vokser det vill berberis. Disse hadde flotte, røde bær, men ikke høstfarger ennå. Denne arten berberis har færre pigger enn de som er vanlig i hager, men de den har, er like skarpe som vanlig – og brekker lett.
Borgenvika: en bue av vill berberis
(Foto: Odd Tore Saugerud , 02.10.2022)
På tangen i Borgenvika vokser kalkfuruene nærmest på bare berget. Selv etter denne sommeren med lange tørkeperioder ser det ut til at de har klart seg bra.
Borgenvika: tangen med vegetasjon
(Foto: Odd Tore Saugerud , 02.10.2022)
På tangen i Borgenvika viser bølgeslagsmerkene tydelig at dette er en sedimentær bergart. I bakgrunnen Frognøya og Bønsnes på Røyselandet.
Borgenvika: berg med forsteinede bølgeslagsmerker
(Foto: Odd Tore Saugerud , 02.10.2022)

Samarbeidspartnere