Velkommen til høstmarka

Lesernes Markabilder

Se flere bilder i Markabilder

Det høyeste punktet på Årvolltangen er Ravnefjell 73 moh. Terrenget rundt den er nokså kupert med skrenter og stup i forskjellige retninger, og et godt kart er nyttig. På toppen var et trigonometrisk punkt, og signalet og hullet etter jernteinen som var punktet, er fortsatt synlige. Den vide utsikten derfra er derimot bare et rykte nå, selv om den ble fremhevet så sent som i mai 2014 i Moss byleksikon.
Årvolltangen: Ravnefjell 73 moh.
(Foto: Odd Tore Saugerud , 03.10.2022)
Grevlingodden er en velegnet raste- og overnattingsplass, og har som ekstra bonus i år både en stolpepost og en elektronisk ut.no-post.
Årvolltangen: mot kveld på Grevlingodden
(Foto: Odd Tore Saugerud , 03.10.2022)
Ved Grevlingbukta ligger Grevlingodden, og på den ligger Grevlinghuken, en gapahuk i regi av DNT. Dette var et utmerket sted for et lite måltid mens solen fortsatt varmet merkbart.
Årvolltangen: mot kveld på Grevlingodden
(Foto: Odd Tore Saugerud , 03.10.2022)
I ei lita bukt mellom to privathytter utenfor Elverhøy lå det to tilsynelatende feilplasserte ganske store tanker. Ved nærmere ettersyn viste det seg at de var forbundet med hverandre med påsveisede stålprofiler. Et transportfartøy for tunge laster på Vansjø? Det sto to traktorer innenfor Elverhøy, og det var byggevirksomhet rett ved tankene.
Årvolltangen: et merkelig fartøy
(Foto: Odd Tore Saugerud , 03.10.2022)

Samarbeidspartnere