Lommedalen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

120
Dalføre i Bærum kommune, nordvest for Kolsås. Dalen gjennomløpes av elven Lomma, som har kilder inne på Krokskogen, og som etter sammenløpet med Isielva danner Sandvikselven. I 1980-årene har en vesentlig del av Bærums boligbygging funnet sted i Lommedalen og de tilstøtende områdene. Jord- og skogbruk; småindustri; tidligere betydelig trevareindustri i søndre del av dalen, på Bærums Verk (avviklet på 1970-tallet). Deler av Bærums Verks industriområde er senere utbygd som forretningssenter. Den gamle veien fra Oslo til Ringerike gikk gjennom dalen. Korteste forbindelse til Oslo i dag er Rv.168 over Steinshøgda og Grini. (Kilde: Store norske leksikon)
Berg- og dalbanen i Lommedalen

Foto: Erik Unneberg, 19.05.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
By i Lommedalen 185 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Guriby 150 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Gamle Ringeriksvei 300 Vei Krokskogen - Hole
Jordbærhaugen 202 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Krydsbybakken 230 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

By i Lommedalen

Moh

185 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Guriby

Moh

150 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gamle Ringeriksvei

Moh

300 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Jordbærhaugen

Moh

202 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Krydsbybakken

Moh

230 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted