Mellom Bærumsmarka og Krokskogen

Haugen gård ved Burudvann

Foto: Kjersti von Krogh , 19.09.2010

Turinformasjon

Lengde:

15,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Vensåskollene markerer skillet mellom Bærumsmarka og den søndre delen av Krokskogen. På denne turen sykler du rundt disse åsene på svært varierte underlag.

Starten går fra Guriby, der det rett ved Lomma er både bussholdeplass og parkeringsplass. Den første delen av turen går på offentlig vei frem til parkeringsplassen ved Burudvann, og etter stigningene ved golfbanen kan det kanskje passe med en avstikker bort til vannet for et bad og en rast?

Du er nå inne på skogsbilvei, og den følger du forbi Haugen gård og opp i lia nord for Burudvann. Etter hvert blir underlaget en gressbevokst kjerrevei som går ganske bratt oppover, før du må regne med å trille sykkelen på sti noen få undre meter frem til skiløypetraseen som du fortsetter i ned til Vensåsseter. Mens du benytter sjansen til en rast ved et av bordene på setervollen, kan du jo tenke over at det var seterdrift her helt frem til ca. 1970.

Ferden videre går rett frem (sørvestover) mellom Tømmeråsen og Pelåsen. Her oppe kan du igjen sette deg på sykkelen og sette utfor ned til Tolverud. Vær oppmerksom på at litt av veien kan ha rast ut ved mye nedbør. Fra Tolverud følger du veien mot utfartsparkeringen på Tobonn, men 300-400 meter før du kommer dit, tar du til venstre til By, som er den innerste bussholdeplassen i Lommedalen, og et velkjent startsted for skiløpere vinterstid. Derfra sykler du på Lommedalsveien ned til Guriby, der du startet turen.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Guriby - Burud Guriby Burud 4,6 km
Burud - Vensåsseter Burud Vensåsseter 5,7 km
Tobonn - Vensåsseter Vensåsseter Tobonn 3,1 km
By i Lommedalen - Tobonn Tobonn By i Lommedalen 1,3 km
By i Lommedalen - Guriby By i Lommedalen Guriby 0,8 km

Guriby - Burud

Fra

Guriby

Til

Burud

Lengde

4,6 km

Gå til rute

Burud - Vensåsseter

Fra

Burud

Til

Vensåsseter

Lengde

5,7 km

Gå til rute

Tobonn - Vensåsseter

Fra

Vensåsseter

Til

Tobonn

Lengde

3,1 km

Gå til rute

By i Lommedalen - Tobonn

Fra

Tobonn

Til

By i Lommedalen

Lengde

1,3 km

Gå til rute

By i Lommedalen - Guriby

Fra

By i Lommedalen

Til

Guriby

Lengde

0,8 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere