Midtskogtjerna

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

401
To tjern som ligger rett vest for Kongeveien nær Midtskogen (Hole kommune). På østsiden av det søndre tjernet ligger Olavskilden.
Høsten har kommet til Midtskogtjerna

Foto: Erik Unneberg, 18.09.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Frøshaug 415 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Isielva 165 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Olavskilden 402 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Midtskogen 439 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Midtskogsteinen 439 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Frøshaug

Moh

415 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Isielva

Moh

165 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Olavskilden

Moh

402 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Midtskogen

Moh

439 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Midtskogsteinen

Moh

439 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere