Sørsetra - Kleivstua

Rutenr:

393

Lengde:

3,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei
Sykkelruta starter ved Sørsetra. Hit kommmer tre ruter fra Sollihøgda: rute 148 via Auretjern, rute 199 gjennom Djupdalen og rute 394, som går via Homledal og Finneflakseter.

Fra Sørsetra sykler du på skogsbilvei - Sørsetraveien - nordover til Kleivstua. Det er noen bakker underveis - både opp og ned - men ingen av det særlig lange og seige slaget. 300 meter før du er framme kommer du inn på Gamle Ringeriksvei. Tar du til høyre, kan du følge denne historiske veien til Guriby i Lommedalen (rute 167). Men du skal til venstre her.

Fra Kleivstua er det kort vei til utsiktspunktet Kongens utsikt. Kronprinsens utsikt ligger langs rute 149, som fortsetter til Fjellstadhytta, der det er forbindelse videre til bl.a. Damtjern og Løvlia. Rute 303 går ned lia til Sundvollen - forbi Dronningens utsikt.
Klar

Foto: Erik Unneberg, 09.09.2004

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Sørsetra 420 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetra

Moh

420 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere