Guriby - Tverrelva

Rutenr:

267

Lengde:

7,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Ganske lettsyklet trasé på vestsiden av Lomma med jevn stigning hele veien. Det er noe over 100 meter stigning fra Guriby til Tverrelva. Hele veistrekningen brøytes om vinteren, og er derfor egnet for sykling store deler av året.

Start ved P-plassen ved Guriby på Lommedalsveien, sykle så asfaltveien rett vestover opp forbi gården og ta til høyre i veikrysset 200 meter etter start. Snart (1,7 km etter start) er du fremme ved Guribysaga som du får på høyre hånd. Fra nå av følger veien ("Mattisplassveien") Lomma, og du kan glimtvis se den andre veien til Tverrelva på den andre siden av elven. Rett før Tverrelva kommer du til et veidele. Hold til høyre her. Tar du til venstre kommer du opp til Frøshaug via Helvetesmyra (rute 200). Vel fremme ved Tverrelva kan det være passende med en stopp for å fylle vannflasken eller ta en hvil på rasteplassen nede ved elven.

Fra Tverrelva har du flere muligheter. Du kan enten ta en kort runde ved å sykle over broen og ta sykkelveien til By (rute 147) og videre ned til Guriby, eller du kan fortsette innover Krokskogen. En mulighet er å sykle mot Monsebråtan og Fjellseterbommen (rute 202), men hvis du vil unngå trillestier er det bedre å fortsette mot Plassedammen og Fjellstadhytta (rute 224), og derfra videre på rute 1011 til Fjellsetra og på rute 1012 til Fjellseterbommen. Der er det forbindelse videre til Løvlia og Damtjern. Fra samme vei kan du også komme deg til Kleivstua i rute 149.
Blåveis ved Mattisplassveien
Foto: Erik Unneberg, 14.05.2006

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Guriby - Kleivstua 13,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Guriby - Burud 4,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Tverrelva - Frøshaug 3,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Tverrelva - Myrseter 1,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Guriby - Kleivstua

Lengde 13,9 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Guriby - Burud

Lengde 4,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Tverrelva - Frøshaug

Lengde 3,2 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Tverrelva - Myrseter

Lengde 1,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Guriby 150 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Tverrelva 255 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Guriby

Moh

150 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Tverrelva

Moh

255 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Fram og tilbake langs Lomma 15 km Sykkeltur By i Lommedalen - Guriby
Historisk runde på Krokskogen 30,8 km Sykkeltur Guriby - Guriby
Mellom Bærumsmarka og Krokskogen 15,5 km Sykkeltur Guriby - Guriby
På dronningens og kongens vei 18,8 km Sykkeltur Sundvollen - Guriby

Fram og tilbake langs Lomma

Lengde

15 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

By i Lommedalen

Til

Guriby

Gå til turen

Historisk runde på Krokskogen

Lengde

30,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Guriby

Gå til turen

Mellom Bærumsmarka og Krokskogen

Lengde

15,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Guriby

Gå til turen

På dronningens og kongens vei

Lengde

18,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Guriby

Gå til turen

Samarbeidspartnere