Benteplassen

Type:

Markaplass

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

428
Benteplassen er en av de mange boplasser hvor finnene slo seg ned på 1600- og 1700-tallet. Plassen har navn etter Bent Aslesen Finne som hjalp norske soldater med sin lokalkunnskap under den store nordiske krig i 1716. Etter avtale med den norske kapteinen Coucheron gikk Bents kone Kari Hiran inn i de svenske troppene (som var på vei mot Ringerike) og narret dem til å tro at nordmennene hadde fått 1000 mann i forsterkninger. Svenskene trakk seg derfor tilbake. Kari Hiran er kalt "Krokskogens første partisan", og fikk i 1956 en minnesten på Benteplassen.

Benteplassen het en gang Hiran. Dette er finsk for Musebråtan.
Benteplassen i dag: minnesmerker og veddrift

Foto: Odd Tore Saugerud , 27.08.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gamle Ringeriksvei 300 Vei Krokskogen - Hole
Midtskogtjerna 401 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Midtskogen 439 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Gamle Ringeriksvei

Moh

300 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Midtskogtjerna

Moh

401 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Midtskogen

Moh

439 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere