Gamle Ringeriksvei

Type:

Vei

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

300
Den gamle Ringeriksveien brukes nå mest til tømmertransport på vinterføre og som turistvei. Den går over Krokskogen fra Lommedalen i Bærum (Bærums Verk) til Sundvollen ved Tyrifjorden. Den ender i Krokkleiva ned gjennom et skar i bergveggen. Den gamle riksveien over Krokskogen var en viktig etappe av Den bergenske kongevei som ble åpnet i 1805. Selve Krokkleiva er fredet. (Kilde: Storenorskeleksikon.no)

Den første beretningen om veien over Krokskogen har man fra Oslobiskopen Jens Nilssøn, som 2/9-1594 reiste på visitas til Ringerike, men man vet ikke nøyaktig hvilken vei han fulgte. i 1716 kom Karl den 12.'s hærmenn over Krokskogen fra Lommedalen frem til Nordkleiva. Der stod slaget på det stedet som i dag heter Tavleskaret, etter det oppsatte minnesmerket der.

Mange veier ble anlagt i forbindelse med kjøring av trekull til Bærum Jernverk på 1700- og 1800-tallet. Restene av disse veiene finnes i dag igjen som gjengrodde stier. Etter hvert krevde forbindelsen Christiania-Ringerike en bedre veistandard, og i 1791 besluttet Peder Anker å bygge ut strekningen mellom Johnsrud i Lommedalen og Sundvollen i Hole. Veien ble ferdig rundt 1805, og lå etter datidens veikrav som en rett strek over Krokskogen. Traséen fulgte terrenget mer enn den veien vi i dag kjenner som Krokskogveien, Gamle Ringeriksvei eller Bergenske kongevei. Likevel hviler det fortsatt en stemning av historisk idyll over Krokskogveien fra Sundvollen til Lommedalen.
Krokskogveien var hovedforbindelsen fra Christiania til Ringerike frem til 1859-60, da nyveien over Sollihøgda og Skaret ble åpnet.
Langs Gamle Kongevei

Foto: Erik Unneberg, 26.07.2005

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lommedalen 120 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Guriby 150 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Rognliakrysset 320 Vei Krokskogen - Hole
Langebru 306 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Briskehaugen 426 Topp, ås Krokskogen - Hole

Lommedalen

Moh

120 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Guriby

Moh

150 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Rognliakrysset

Moh

320 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langebru

Moh

306 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Briskehaugen

Moh

426 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere