Sundvollen

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

70
Sundvollen er nest største tettbebyggelse i Hole kommune etter kommunesenteret Vik, med butikksenter, oppvekstsenter og to barnehager. Sundvollen hadde 1205 innbyggere i 2018. Opprinnelig het stedet Kroksundvollen, men navnet er blitt forkortet i årenes løp.

Mest kjent her er stedet for Sundvolden Hotel og Krokkleiva, med sin nærheten til Krokskogen. Det finnes helleristninger som ligger ca. 100 meter fra E16 på nedsiden mot Tyrifjorden. Europavei 16 krysser fjorden her, og fortsetter langs Steinsfjorden.
Omlasting på Sundvolden

Foto: Nina Didriksen, 06.01.2013

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Krokkleiva 225 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Kronprinsens utsikt 395 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Nordkleiva 416 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Storøya 78 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Krokkleiva

Moh

225 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kronprinsens utsikt

Moh

395 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nordkleiva

Moh

416 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storøya

Moh

78 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere