Sundvollen

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

70
Sundvollen er nest største tettbebyggelse i Hole kommune etter kommunesenteret Vik, med butikksenter, oppvekstsenter og to barnehager. Sundvollen hadde 1205 innbyggere i 2018. Opprinnelig het stedet Kroksundvollen, men navnet er blitt forkortet i årenes løp.

Mest kjent her er stedet for Sundvolden Hotel og Krokkleiva, med sin nærheten til Krokskogen. Det finnes helleristninger som ligger ca. 100 meter fra E16 på nedsiden mot Tyrifjorden. Europavei 16 krysser fjorden her, og fortsetter langs Steinsfjorden.
Omlasting på Sundvolden

Foto: Nina Didriksen, 06.01.2013

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Flatt og bratt på Krokskogen 33,2 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Gjennom Krokskogen til Sundvollen 33,5 km Sykkeltur Sandvika - Sundvollen
Rundt Gyrihaugen 30 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Steinsfjorden rundt 28,5 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen

Flatt og bratt på Krokskogen

Lengde

33,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Gjennom Krokskogen til Sundvollen

Lengde

33,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sundvollen

Gå til turen

Rundt Gyrihaugen

Lengde

30 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Steinsfjorden rundt

Lengde

28,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Krokkleiva 225 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Kronprinsens utsikt 395 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Nordkleiva 416 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Storøya 78 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Krokkleiva

Moh

225 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kronprinsens utsikt

Moh

395 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nordkleiva

Moh

416 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storøya

Moh

78 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik 3,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Kleivstua 4,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Garntangen - Vik 3,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Elvikbråtan 5,3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Lengde

3,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sundvollen - Kleivstua

Lengde

4,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sundvollen - Garntangen - Vik

Lengde

3,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Elvikbråtan

Lengde

5,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen