Sundvollen - Kleivstua

Rutenr:

303

Lengde:

4,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Dette er en sykkelrute som byr på jevn stigning på 7-8 grader hele veien, men du kommer deg desto fortere opp i høyden til Krokskogen. Hele strekningen er asfaltert, og biler kan også kjøre her (bomavgift). Veien, som ble åpnet 21. september 1965, kalles "Dronningveien" fordi den går opp til og forbi utsiktspunktet Dronningens utsikt like ved Kleivstua. Før veien kom, var det Krokkleiva som måtte forseres opp fra Sundvollen.

Fra starten ved Sundvollen, der man kan ankomme med buss eller bil (eller selvsagt sykkel), slynger veien seg opp gjennom villaområdet Grøndokka. Rett nordøst for Grøndokka sykler du gjennom bomstasjonen. Syklister betaler intet! Veien gjør en skarp høyresving (på nesten 180 grader) 2,2 km etter Sundvollen, og nå venter en jevn klatre-etappe. Veien passerer Nordkleiva, rett nedenfor der nordmennene slo tilbake svenskene i april 1716.

Etter hvert som man kommer oppover, blir utsikten mot Steinsfjorden bedre og bedre. Rett før vår rute møter veien fra Retthelltjern, passeres Kronprinsens utsikt, der det også er en startplass for hang- og paraglidere. På det siste stykket inn til Kleivstua har vi Dronningens utsikt rett vest. Dessverre er den i dag noe gjengrodd.

Ruta ender ved Kleivstua utfartsparkering ved Kleivstua. Derfra har man flere muligheter for videre sykling. Man kan ta mot Sørsetra i rute 393 eller sikte seg inn mot Lommedalen ved å sykle Kongeveien (rute 167) til Guriby. Videre innover Krokskogen kommer man ved å ta rute 149 forbi Retthelltjern.
Fra toppen av den gamle heisen ved Kleivstua
Foto: Erik Unneberg, 08.09.2004

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Kleivstua - Fjellstadhytta 5,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Guriby - Kleivstua 13,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik 3,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Sørsetra - Kleivstua 3,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Kleivstua - Fjellstadhytta

Lengde 5,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Guriby - Kleivstua

Lengde 13,9 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde 12 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Lengde 3,8 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sørsetra - Kleivstua

Lengde 3,5 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Flatt og bratt på Krokskogen 33,2 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Gjennom Krokskogen til Sundvollen 33,5 km Sykkeltur Sandvika - Sundvollen
Krokskogrunde fra Kleivstua 33,4 km Skitur Kleivstua - Kleivstua
Rundt Gyrihaugen 30 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Steinsfjorden rundt 28,5 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen

Flatt og bratt på Krokskogen

Lengde

33,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Gjennom Krokskogen til Sundvollen

Lengde

33,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sundvollen

Gå til turen

Krokskogrunde fra Kleivstua

Lengde

33,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Kleivstua

Til

Kleivstua

Gå til turen

Rundt Gyrihaugen

Lengde

30 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Steinsfjorden rundt

Lengde

28,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Samarbeidspartnere