Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen

Rutenr:

1026

Lengde:

3,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Svensrud er et viktig knutepunkt i rutenettet i Holebygda. Hit kommer det ruter bl.a. fra Vik (rute 1024), Steinssletta (rute 1032), Mo gård (rute 1030) og Leinetajet (rute 1022/rute 1023). Vår rute starter i krysset her, og går vestover, på gang- og sykkelvei langs Røyseveien.

I Moeskummen-krysset tar du til høyre, og sykler oppover forbi Røyse skole. Det er jevn stigning de første ca. 1,5 kilometerne, til et lite stykke etter skolen. Utsikten er fin tilbake mot Sælabonn, som er en stor bukt i Tyrifjorden, innenfor Svarstad på Røyselandet og Rytteraker.

Når høyeste punkt er nådd, får du utsikt mot nord og vest, ut over et frodig kulturlandskap med store kornåkre, og mot Nordfjorden, den nordvestlige delen av Tyrifjorden. Du triller lett nedover forbi Hole kirke, og via Kirkebakken kommer du ned i Gomnesveien.

Her går rute 1021 til venstre mot Gomnes og Leinetajet. Men vår rute tar mot høyre, og ender på Helgelandsmoen, i krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien.

Videre herfra kan du sykle rett fram i rute 1020 til Botilrud, nord i Holebygda, eller svinge til høyre, og ta turen til Mo gård i rute 1029 eller rute 1028, eller kanskje du heller vil rett tilbake til Svensrud. Da tar du rute 1025 via Svingerud.
Tåka

Foto: Morten Synstelien, 03.12.2015

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Helgelandsmoen 75 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Hole kirke 103 Kapell, kirke Krokskogen - Hole
Svensrud 80 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen

Moh

75 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Hole kirke

Moh

103 m

Type

Kapell, kirke

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svensrud

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere