Vik - Kjellerberget - Svensrud

Rutenr:

1024

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Denne sykkelruta starter i kommunesenteret Vik, og er en sentral rute når man skal ut på sykkeltur i Holebygda. Fra denne ruta sprer rutenettet seg i flere retninger, og mulighetene er mange for flotte turer dersom man velger denne ruta ut fra Vik.

Fra starten ved Holeveien, nede ved Steinsfjorden, sykler du langs Røyseveien gjennom sentrum, og opp en bakke som er nesten 1,5 kilometer lang. Litt før toppen av bakken, tar rute 1033 av mot venstre, ned til Borgenvika og Rytteraker.

Men vår rute følger hovedveien, og du kan nå trille lett av gårde, ned bakkene til Kjellerberget. Her går det to ruter mot høyre - til Steinssletta (rute 1032) og til Mo gård (rute 1030). Fra krysset sykler du videre på «flatmark» fram til ruta ender i krysset på Svensrud. Det er gang- og sykkelvei på hele strekningen fra Vik.

Nå ligger Røyselandet for dine føtter, enten du velger rute 1022 til Leinetajet via Hundstad (rett fram), eller rute 1023 til samme sted via Bønsnes (mot venstre). Vil du over til Helgelandsmoen, kan du sykle til høyre i rute 1025 forbi Svensrudmoen og Svingerud, eller rett fram og så til høyre, forbi Røyse skole og Hole kirke (rute 1026).
Svensrud - et perfekt sted for rulleskinybegynnere
Foto: Gro Ofte Synstelien, 13.05.2015

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Svensrud - Bønsnes - Leinetajet 5,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Vik - Steinssletta 2,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Vik - Rytteraker 3,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik 3,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Svensrud - Bønsnes - Leinetajet

Lengde 5,4 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde 2,7 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Vik - Steinssletta

Lengde 2,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Vik - Rytteraker

Lengde 3,7 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Lengde 3,8 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kjellerberget 87 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Svensrud 80 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Vik 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Kjellerberget

Moh

87 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svensrud

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vik

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere