Leinetajet - Hundstad - Svensrud

Rutenr:

1022

Lengde:

4,8 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Leinetajet er utgangspunktet for denne sykkelruta, nærmere bestemt krysset mellom Gomnesveien, Bønsnesveien og Hundstadveien. Ruta følger sistnevnte vei.

Du befinner deg nå nesten helt sør på Røyselandet, og fra veien er det nydelig utsikt over kulturlandskapet og Tyrifjorden. Du sykler gjennom områder med både korn- og gressproduksjon.

Etter å ha passert Hundstad, kommer du fram til Moeskummen. Her går rute 1026 rett fram, over til den andre siden av Røyselandet. Den går forbi Røyse skole og Hole kirke - til Helgelandsmoen. Men vår rute svinger mot høyre i dette krysset. Og herfra er det gang- og sykkelvei på siste del av ruta, ned bakken til Svensrud.

Fortsetter du rett fram herfra, kan du følge rute 1024 videre til Vik, eller du kan ta til venstre, der rute 1025 går til Svensrudmoen, Svingerud og Helgelandsmoen. Tar du til høyre, i rute 1023, kan du komme tilbake til utgangspunktet via Bønsnes.
Utsikt sør på Røyselandet

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 11.07.2019

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud 3,9 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Mo gård - Kjellerberget - Svensrud 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Svensrud - Bønsnes - Leinetajet 5,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen 3,9 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud

Lengde

3,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Mo gård - Kjellerberget - Svensrud

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde

2,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Svensrud - Bønsnes - Leinetajet

Lengde

5,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen

Lengde

3,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Leinetajet 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Svensrud 80 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Leinetajet

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svensrud

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere