Hole kirke

Type:

Kapell, kirke

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

103
Hole kirke er den største kirka i Hole. Den eldste delen (skipet) er fra ca. 1200-tallet, og er ombygget gjentatte ganger i årenes løp. Siste store ombygging var i 1954, og det er slik den fremstår i dag. Kirka er bygget av ringeriksstein, en rød sandsteinstype det finnes mye av lokalt i Hole. Det er 350 sitteplasser i kirka, og den har et ganske stort område med gravplasser.

Samarbeidspartnere