Botilrud - Helgelandsmoen

Rutenr:

1020

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Utgangspunktet for denne sykkelruta er utfartsparkeringen ved Botilrud. Ruta går mot sørvest, på gang- og sykkelvei langs Norderhovsveien. Etter en svak nedoverbakke litt etter start, er resten av veien mer eller mindre flat.

Langs starten av ruta ser du Norderhov kirke oppe i bakken på høyre side. Du har flott utsikt over kulturlandskapet, med store åkrer på venstre side. På høyre side får du snart Storelva, som renner rolig fra Hønefoss til Tyrifjorden.

Etter hvert kommer du fram til bebyggelsen på Helgelandsmoen, og avkjøringen til næringsparken på høyre side. Tar du en avstikker inn der, og sykler til høyre i Munchs vei, kommer du ned til en fin brygge med benker og bord, tett ved Storelva. Her er det fint å raste.

Men vår rute følger hovedveien videre, og ender i krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien. Herfra kan du fortsette rett fram mot Gomnes og Leinetajet i rute 1021. Tar du til venstre, kan du følge rute 1025 til Svingerud og Svensrud, eller du kan ta turen til Mo gård i rute 1029 eller rute 1028 (via Mosmoen og Jørgen Moes vei).
Mye salat på Norderhov

Foto: Morten Synstelien, 24.08.2018

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Helgelandsmoen - Mo gård 3,1 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Steinssletta - Botilrud 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Botilrud - Klekken 5,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen - Mo gård

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde

2,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steinssletta - Botilrud

Lengde

3,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Botilrud - Klekken

Lengde

5,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Botilrud 90 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen 75 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Botilrud

Moh

90 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Helgelandsmoen

Moh

75 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Holebygda rundt 29,9 km Sykkeltur Botilrud - Botilrud
Rundtur på Røyselandet 14,5 km Sykkeltur Helgelandsmoen - Helgelandsmoen

Holebygda rundt

Lengde

29,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Botilrud

Til

Botilrud

Gå til turen

Rundtur på Røyselandet

Lengde

14,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Helgelandsmoen

Til

Helgelandsmoen

Gå til turen

Samarbeidspartnere