Svensrud - Bønsnes - Leinetajet

Rutenr:

1023

Lengde:

5,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er Svensrud. Dette er et viktig knutepunkt i nettet av sykkelruter i Holebygda. Hit kommer det ruter bl.a. fra Vik (rute 1024), Steinssletta (rute 1032), Mo gård (rute 1030) og Helgelandsmoen (rute 1025/rute 1026).

Fra Svensrud sykler du sørover Bønsnesveien. Her er det liten trafikk, og flatt og lett å sykle. På venstre side ser du Sælabonn, som er en veldig grunn del av Tyrifjorden. Noen få jorder passeres, med litt korn, men også noe gress.

Så kommer en liten bakke opp mot Nøstret. Her er det et parti med litt skog. Du ser Rytterakertangen på den andre siden av Sælabonn. Nå går det nedover igjen, før det er flatt et lite stykke ved Svarstad. Det drives mye med salatdyrking i dette området.

Så blir det motbakker igjen mot Bønsnes kirke, og her kan du med fordel ta en liten stopp. Her fra den sørligste delen av Røysehalvøya har du flott utsikt over Tyrifjorden, og du ser bl.a. Store og Lille Svartøya og Frognøya. Og kanskje Bønsnestangen badeplass kan friste?

Videre går det litt nedover igjen ved Elstøen, og her er det nesten alltid mye jord i veien etter all traktortrafikken til og fra gartneriet. Ruta avsluttes med en seig bakke på 800 meter (ca. 60 høydemeter) opp til Leinetajet. Herfra kan du fortsette videre rett fram, nordover Røyselandet i rute 1021 til Gomnes og Helgelandsmoen, eller ta skarpt til høyre, og følge rute 1022 gjennom Hundstadveien tilbake til krysset der du startet.
Vårens første sykkeltur på Bønsnes

Foto: Morten Synstelien, 29.03.2019

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet 6,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Leinetajet - Hundstad - Svensrud 4,8 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Vik - Kjellerberget - Svensrud 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet

Lengde

6,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Leinetajet - Hundstad - Svensrud

Lengde

4,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde

2,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vik - Kjellerberget - Svensrud

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Leinetajet 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Svensrud 80 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Leinetajet

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svensrud

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere