Mo gård - Kjellerberget - Svensrud

Rutenr:

1030

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er krysset sør for Mo gård. Herfra følger du Jørgens Moes vei mot sør. Landskapet rundt deg er åpent og mer eller mindre helt flatt, med store åkre på begge sider. Her dyrkes det bl.a. salat.

Ved Sørum dreier veien mer vestlig, og her fortsetter rute 1028 til Helgelandsmoen. Vår rute tar av til venstre her, ned en mindre grusvei som heter Fegata. Vel en kilometer senere, er du inne på asfalt igjen, og tar til høyre i Selteveien.

Turen fortsetter mot sørvest, og ved Kjellerberget kommer du inn på Røyseveien. Mot venstre går rute 1024 til Vik, men vår rute fortsetter mot høyre, på gang- og sykkelvei fram til krysset på Svensrud.

Nå ligger Røyselandet for dine føtter, enten du velger rute 1022 til Leinetajet via Hundstad (rett fram), eller rute 1023 til samme sted via Bønsnes (mot venstre). Vil du over til Helgelandsmoen, kan du sykle til høyre i rute 1025 forbi Svensrudmoen og Svingerud, eller rett fram og så til høyre, forbi Røyse skole og Hole kirke (rute 1026).
Høst på Mo og Sørum

Foto: Morten Synstelien, 10.10.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Mo gård 3,1 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Mo gård - Steinssletta 3,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Leinetajet - Hundstad - Svensrud 4,8 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Svensrud - Bønsnes - Leinetajet 5,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde

2,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Mo gård

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Mo gård - Steinssletta

Lengde

3,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Leinetajet - Hundstad - Svensrud

Lengde

4,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Svensrud - Bønsnes - Leinetajet

Lengde

5,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kjellerberget 87 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Mo gård 100 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Svensrud 80 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Kjellerberget

Moh

87 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mo gård

Moh

100 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svensrud

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere