Rytteraker

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

68
Rytteraker er en stor gård ytterst på halvøya mot Storøya. Ytterste delen er Lemostangen naturreservat, et av Holes flotteste områder, men lokalt blir det bare kalt Rytteragertangen. Det går en flott tursti fra hovedporten på Rytteråker og ut til Limovnstangen, som er de navnene som står på kartet. Dette er blant landets beste jordbruksområder, som store deler av Hole er.

Samarbeidspartnere