Svensrud

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

80
Svensrud er et lyst fint sted mellom vannet, skogen, og åpne jorder. Her går hovedveien fra Vik og ut til Røyse. På Svensrud er det et kryss hvor du kan ta av til idrettsanlegget på Svensrudmoen. Noen meter lenger bort starter veien til Bønsnes. I gamle dager var dette ett kryss, men er blitt bygget om for å bli mer trafikksikkert, og gi plass til et boligfelt som heter Soria Moria. Soria Moria var opprinnelig en feriekoloni på stedet. Den ble bygget i 1933, og var i drift frem til 1977. Bygget ble revet i 1991. Det ble driftet av Hønefoss sanitærforening.

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen 3,9 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud 3,9 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Svensrud - Bønsnes - Leinetajet 5,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Mo gård - Kjellerberget - Svensrud 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde

2,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen

Lengde

3,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud

Lengde

3,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Svensrud - Bønsnes - Leinetajet

Lengde

5,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Mo gård - Kjellerberget - Svensrud

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Svensrudmoen 90 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Kjellerberget 87 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Svensrudmoen

Moh

90 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjellerberget

Moh

87 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere