Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud

Rutenr:

1032

Lengde:

3,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei

Steinssletta er et særdeles fruktbart område her i Holebygda. Sletta regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder. Bl.a. er det store salatåkre og kornåkre her. Denne ruta går over den sørlige delen av sletta, og du starter i øst, i enden av Selteveien, like ved E16.

Mens du nyter utsikten over kulturlandskapet, kan det være interessant å tenke på at det vinterstid kjøres opp et stort nett av skiløyper her. Løypene preparerers av IL Holeværingen Løypelag.

Ved Kjellerberget er Steinssletta tilbakelagt, og du kommer inn på Røyseveien. Mot venstre går rute 1024 til Vik, men vår rute fortsetter mot høyre, på gang- og sykkelvei fram til krysset på Svensrud.

Hva med å fortsette turen på Røyselandet? Da kan du velge rute 1022 til Leinetajet via Hundstad (rett fram), eller rute 1023 til samme sted via Bønsnes (mot venstre). Vil du over til Helgelandsmoen, kan du sykle til høyre i rute 1025 forbi Svensrudmoen og Svingerud, eller rett fram og så til høyre, forbi Røyse skole og Hole kirke (rute 1026).

Steinsletta

Foto: Morten Synstelien, 15.08.2019

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kjellerberget 87 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Steinssletta 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Svensrud 80 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Kjellerberget

Moh

87 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinssletta

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svensrud

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere