Mo gård

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

100

Gammel storgård i Hole, i Steinsfjerdingen. Gården har sannsynligvis eksistert i mer enn 2000 år, og det er funnet flere redskaper fra steinalderen på området. Det er også registrert gravhauger her. Bortsett fra en lite periode på begynnelsen av 1900-tallet har gården vært i samme familie i 400 år. Mest kjent er nok gården for å være dikteren, eventyrinnsamleren og presten Jørgen Moes (1813 - 1882) fødested. Hadde i sin tid gårds- og bruksnr 1/1 i Hole kommune.

I dag hører ca. 2000 mål mark til gården, omtrent en tredjedel er oppdyrket. I tillegg til vanlig landbruk, driver gården også med omvisninger for publikum (etter avtale). Det er en kafé ved gården (2037 Hanserudstua) som turfolket kan benytte på vinteren.

Mo gård er et fint utgangspunkt for skiturer i de flate løypene i Holebygda. Der er parkeringsmuligheter ved gården.

Tunet

Foto: Eivind Molde, 18.07.2019

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hanserudstua 96 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole

Hanserudstua

Moh

96 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere