Mo gård

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

100

Gammel storgård i Hole, i Steinsfjerdingen. Gården har sannsynligvis eksistert i mer enn 2000 år, og det er funnet flere redskaper fra steinalderen på området. Det er også registrert gravhauger her. Bortsett fra en lite periode på begynnelsen av 1900-tallet har gården vært i samme familie i 400 år. Mest kjent er nok gården for å være dikteren, eventyrinnsamleren og presten Jørgen Moes (1813 - 1882) fødested. Hadde i sin tid gårds- og bruksnr 1/1 i Hole kommune.

I dag hører ca. 2000 mål mark til gården, omtrent en tredjedel er oppdyrket. I tillegg til vanlig landbruk, driver gården også med omvisninger for publikum (etter avtale). Det er en kafé ved gården (2037 Hanserudstua) som turfolket kan benytte på vinteren.

Mo gård er et fint utgangspunkt for skiturer i de flate løypene i Holebygda. Der er parkeringsmuligheter ved gården.

Tunet på Mo gård
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 18.07.2019

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen 3,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Mo gård 3,1 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Mo gård - Steinssletta 3,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Mo gård - Kjellerberget - Svensrud 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård 2,6 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen

Lengde 3,3 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Helgelandsmoen - Mo gård

Lengde 3,1 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Mo gård - Steinssletta

Lengde 3,4 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Mo gård - Kjellerberget - Svensrud

Lengde 4,1 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård

Lengde 2,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Hanserudstua 96 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole

Hanserudstua

Moh

96 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Hvervenmoenløypa 4,6 km 07.01.2023 Klassisk

Hvervenmoenløypa

Lengde 4,6 km Sist preparert 07.01.2023 Gå til løype

Samarbeidspartnere