Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet

Rutenr:

1021

Lengde:

6,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta starter på Helgelandsmoen, i krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien. Du følger Gomnesveien mot sørvest, og etter at et lite boligområde er passert, kommer du ut i et åpent og frodig kulturlandskap, først med store bæråkre, senere åkre der det dyrkes korn.

Snart kan du se Hole kirke, som ligger høyt og fritt på en høyde oppe til venstre. Der passerer rute 1026, som går over til Røyse skole og Svensrud. Avkjøringen er i Kirkebakken.

Etter dette krysset, fortsetter vår rute gjennom en seig oppoverbakke som er ca. 1,5 kilometer lang. Den gir deg en god porsjon muskeltrening, samt strålende utsikt mot nord, dersom du snur deg tilbake. På toppen av bakken er det skiltet vei mot Frøyshov gravfelt.

Du fortsetter derimot forbi Onsaker og Gomnes, og har nå kurs rett sørover Røyselandet. Her sykler du gjennom åpent og flott åkerlandskap, med panoramautsikt i alle retninger. Nede til høyre har du Nordfjorden, som er den nordvestlige delen av Tyrifjorden.

Ved Leinetajet ender vår rute. Her deler veien seg, og du har valget mellom å sykle videre mot Svensrud gjennom Bønsnesveien (rute 1023 på høyre side) eller i Hundstadveien (rute 1022, som går rett fram).
En

Foto: Eivind Molde, 11.07.2019

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Helgelandsmoen 75 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Leinetajet 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen

Moh

75 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Leinetajet

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere