Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet

Rutenr:

1021

Lengde:

6,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Denne sykkelruta starter på Helgelandsmoen, i krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien. Du følger Gomnesveien mot sørvest, og etter at et lite boligområde er passert, kommer du ut i et åpent og frodig kulturlandskap, først med store bæråkre, senere åkre der det dyrkes korn.

Snart kan du se Hole kirke, som ligger høyt og fritt på en høyde oppe til venstre. Der passerer rute 1026, som går over til Røyse skole og Svensrud. Avkjøringen er i Kirkebakken.

Etter dette krysset, fortsetter vår rute gjennom en seig oppoverbakke som er ca. 1,5 kilometer lang. Den gir deg en god porsjon muskeltrening, samt strålende utsikt mot nord, dersom du snur deg tilbake. På toppen av bakken er det skiltet vei mot Frøyshov gravfelt.

Du fortsetter derimot forbi Onsaker og Gomnes, og har nå kurs rett sørover Røyselandet. Her sykler du gjennom åpent og flott åkerlandskap, med panoramautsikt i alle retninger. Nede til høyre har du Nordfjorden, som er den nordvestlige delen av Tyrifjorden.

Ved Leinetajet ender vår rute. Her deler veien seg, og du har valget mellom å sykle videre mot Svensrud gjennom Bønsnesveien (rute 1023 på høyre side) eller i Hundstadveien (rute 1022, som går rett fram).
En dusj på asfalten

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 11.07.2019

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Svensrud - Bønsnes - Leinetajet 5,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Mo gård 3,1 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Botilrud - Helgelandsmoen 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen 3,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Svensrud - Bønsnes - Leinetajet

Lengde

5,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Mo gård

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde

2,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Botilrud - Helgelandsmoen

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen

Lengde

3,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Helgelandsmoen 75 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Leinetajet 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen

Moh

75 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Leinetajet

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Rundtur på Røyselandet 14,5 km Sykkeltur Helgelandsmoen - Helgelandsmoen

Rundtur på Røyselandet

Lengde

14,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Helgelandsmoen

Til

Helgelandsmoen

Gå til turen

Samarbeidspartnere