Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Rutenr:

1025

Lengde:

2,7 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien på Helgelandsmoen. Herfra skal du sørover på sistnevnte vei, en vei med forholdsvis lite trafikk.

Du sykler innover i skogen, og tar til høyre der veien deler seg rett etter start. Etter en liten oppoverbakke er du framme på Svingerud, med fine kornåkre langs veien. Her krysser du Jørgen Moes vei, og fortsetter rett fram gjennom den veien som heter Trongmoen.

Dermed bærer det inn i skogen igjen, mot Svensrudmoen. Her ligger Svensrud natur- og idrettsbarnehage, her har IL Holeværingen sitt hovedkvarter, og her ligger Holehallen og Svensrudmoen stadion. En gang- og sykkelvei dukker opp på venstre side, og den leder deg trygt ned til krysset på Svensrud.

Vil du rett tilbake til start, har du et fint alternativ i rute 1026 forbi Røyse skole og Hole kirke. Velger du den, tar du vestover langs Røyseveien. Vil du utover Røyselandet, kan du velge mellom rute 1022 til Leinetajet via Hundstad (langs Røyseveien), eller rute 1023 til samme sted via Bønsnes (nedover mot vannet). Østover langs Røyseveien går rute 1024 i retning Kjellerberget og Vik.
Mot

Foto: Eivind Molde, 18.07.2019

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Helgelandsmoen 75 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Svensrud 80 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen

Moh

75 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svensrud

Moh

80 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere