Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen

Rutenr:

1028

Lengde:

3,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Denne sykkelruta starter i krysset sør for Mo gård. Herfra følger du Jørgens Moes vei mot sør, og senere vest. Landskapet rundt deg er åpent og mer eller mindre helt flatt, med store åkre på begge sider. Her dyrkes det bl.a. salat.

Ved Sørum går rute 1030 og rute 1031 ned Fegata, mot henholdsvis Svensrud og Selteveien på Steinssletta, mens vår rute fortsetter på Jørgen Moes vei. Snart sykler du inn i et område med skog, men det varer ikke lenge før du igjen er ute i åpent landskap.

Her på Mosmoen er det parkering for skifolket vinterstid. Nå ser du ikke noe til parkeringsplassen, men det er interessant å tenke på at i dette flotte kulturlandskapet kjøres det opp et stort nett av skiløyper om vinteren i regi av IL Holeværingen Løypelag.

På høyre side ser du en åpning i skogen. Her er oldtidsveien skiltet, og her skal du inn. Nå forlater du bilveien, du får grus under dekkene, og denne veien har varierende kvalitet. Dette er kanskje ikke det lureste stedet å sykle med henger. Når veien deler seg, skal du fortsette rett fram. I neste veidele skal du ned mot høyre. Det er bare å følge oldtidsvei-skiltet.

Etter å ha syklet gjennom skogen et stykke til, tar du 90 grader mot venstre, motsatt av oldtidsveien. Nå blir veien bedre, og etter at du har passert en stor infotavle, kommer du inn på Svingerudveien, som er bilvei.

Straks er du framme i krysset mellom Svingerudveien og Gomnesveien, og her på Helgelandsmoen ender vår rute. Herfra kan turen fortsette mot høyre, nordover til Botilrud (rute 1027). Eller du kan ta motsatt retning, og følge rute 1021 mot Gomnes og Leinetajet på Røyselandet. Snur du i Svingerudveien, kan du sykle rute 1025 til Svingerud og Svensrud, eller du kan komme tilbake til stedet der du startet ved å følge rute 1029.

Salaten har fått nok vann

Foto: Morten Synstelien, 10.10.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Mo gård - Kjellerberget - Svensrud 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Mo gård 3,1 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Botilrud - Helgelandsmoen 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Mo gård - Steinssletta 3,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Mo gård - Kjellerberget - Svensrud

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Mo gård

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud

Lengde

2,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Botilrud - Helgelandsmoen

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Mo gård - Steinssletta

Lengde

3,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Helgelandsmoen 75 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Mo gård 100 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Mosmoen 74 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Helgelandsmoen

Moh

75 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mo gård

Moh

100 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mosmoen

Moh

74 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Rundtur på Røyselandet 14,5 km Sykkeltur Helgelandsmoen - Helgelandsmoen

Rundtur på Røyselandet

Lengde

14,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Helgelandsmoen

Til

Helgelandsmoen

Gå til turen

Samarbeidspartnere