Botilrud

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

90
Boligområde i Ringerike kommune, rett ved grensen til Hole ved E16. De første husene ble oppført her rundt 1950. På vestsiden av E16, like ved Norderhov kirke, er det en utfartsparkering. Den er et fint startsted for skiturer i Holebygda, løypene går nordover og på nedsiden av Norderhov kirke mot Hvervenmoen. Du kan også gå over veien og gå sydover.

Sommerstid er det fint å sykle herfra, det går mange veier herfra, sørover kan du velge mot Hvervenmoen, Mo eller Steinsletta, nordover mot Hønefoss eller mot Kalkverket. Det er bussforbindelse stort sett hver time både til Hønefoss og Oslo. Hvis du ønsker å ta bussen til et sted, for å gå for eksempel til Vik, og da ta buss hjem derfra, er dette er fint utgangspunkt.

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Steinssletta - Botilrud 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Botilrud - Helgelandsmoen 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Kalkverket - Botilrud 3,8 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Botilrud - Klekken 5,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård 2,6 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Steinssletta - Botilrud

Lengde 3,5 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Botilrud - Helgelandsmoen

Lengde 4,1 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Kalkverket - Botilrud

Lengde 3,8 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Botilrud - Klekken

Lengde 5,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård

Lengde 2,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Holebygda rundt 29,9 km Sykkeltur Botilrud - Botilrud

Holebygda rundt

Lengde

29,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Botilrud

Til

Botilrud

Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Norderhov kirke 107 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Norderhov kirke

Moh

107 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere