Botilrud

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

90
Boligområde i Ringerike kommune, rett ved grensen til Hole ved E16. De første husene ble oppført her rundt 1950. På vestsiden av E16, like ved Norderhov kirke, er det en utfartsparkering. Den er et fint startsted for skiturer i Holebygda, løypene går nordover og på nedsiden av Norderhov kirke mot Hvervenmoen. Du kan også gå over veien og gå sydover.

Sommerstid er det fint å sykle herfra, det går mange veier herfra, sørover kan du velge mot Hvervenmoen, Mo eller Steinsletta, nordover mot Hønefoss eller mot Kalkverket. Det er bussforbindelse stort sett hver time både til Hønefoss og Oslo. Hvis du ønsker å ta bussen til et sted, for å gå for eksempel til Vik, og da ta buss hjem derfra, er dette er fint utgangspunkt.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Norderhov kirke 107 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Norderhov kirke

Moh

107 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere