Vik - Rytteraker

Rutenr:

1033

Lengde:

3,7 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Denne sykkelruta starter i kommunesenteret Vik. Fra starten ved Holeveien, nede ved Steinsfjorden, sykler du langs Røyseveien gjennom sentrum, og opp en bakke som er nesten 1,5 kilometer lang. Litt før toppen av bakken, svinger du ned mot Borgenvika og Rytteraker, mens rute 1024 fortsetter på hovedveien mot Kjellerberget og Svensrud.

Herfra er ruta veldig lett å sykle, og det er asfaltert hele veien. Du har jorder med korn på begge sider, og her går Rytterakerrunden på ski om vinteren. Utsikten er fin mot Tyrifjorden og Storøya.

Ca. 500 meter etter avkjøringen fra hovedveien går det en liten vei ned til venstre. Her ligger Heksehuset, med en fin gapahuk. Veien videre går forbi en rekke store og små gårder, og du ser for det meste jordene på venstre side. Det er skog mot Sælabonn, som denne vika i Tyrifjorden heter.

Når du kommer fram til hovedporten på Rytteraker, anbefales det å sette sykkelen der, og gå stien til Rytterakertangen. Det er et av de flotteste stedene i hele Hole (naturreservat).
Høst på Rytteraker
Foto: Morten Synstelien, 07.10.2018

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Sundvollen - Garntangen - Vik 3,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Vik - Kjellerberget - Svensrud 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik 3,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Vik - Steinssletta 2,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Sundvollen - Garntangen - Vik

Lengde 3,4 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Vik - Kjellerberget - Svensrud

Lengde 4,1 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Lengde 3,8 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Vik - Steinssletta

Lengde 2,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Rytteraker 68 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Vik 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Rytteraker

Moh

68 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vik

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere