Vik - Steinssletta

Rutenr:

1035

Lengde:

2,6 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Denne ruta tar deg over Steinsåsen, for det meste på gang- og sykkelvei langs E16.

Fra Vik blir det først oppover et stykke, der du passer på å ta første til venstre etter start, slik at du kan benytte undergangen under E16. Etter å ha syklet over Viksveien (bro), fortsetter du på vestsiden av veien i nordlig retning.

På toppen har du fin utsikt mot Steinssletta, før du triller ned til dette flotte kulturlandskapet som oser av norgeshistorie. Dette er et fruktbart område med lite snø vinterstid. Det har vært jordbruk her i 4000 år. I dette området finnes det gravhauger fra vikingtiden.

Ruta ender rett etter at du har passert innkjøringen til Stein gård, ved Selteveien. Du kan gjerne fortsette syklingen på gang- og sykkelveien langs E16 til Botilrud (rute 1017), eller Kalkverket (rute 1036), men du kan også ta inn til venstre på Selteveien og sykle mot Mo gård (rute 1031) eller Svensrud (rute 1032).
Skilting

Foto: Morten Synstelien, 17.07.2019

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Steinssletta 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Vik 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Steinssletta

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vik

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere