Steinsfjorden

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

63
Steinsfjorden er en arm av Tyrifjorden, helt i nordøst. Den ligger i kommunene Ringerike og Hole i Buskerud. Fjorden er 8 kilometer lang og strekker seg fra Sundvollen i sør til Åsa i nord. Store deler av den er ganske grunn, men er ca. 23 meter dyp på det dypeste. Kroksund markerer skillet mellom Steinsfjorden og resten av Tyrifjorden. Det er flere små øyer i fjorden, og en rekke fiske- og badeplasser. Det er krepsefiske i Steinsfjorden. Om vinteren er den et populært sted for isfiskere, og turskøytere.
Storurda og Steinsfjorden mot Kroksund

Foto: Odd Tore Saugerud , 21.02.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Elvikbråtan 118 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Åsa 95 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Burudåsen 163 Topp, ås Krokskogen - Hole
Kalkverket 102 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Elvikbråtan

Moh

118 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsa

Moh

95 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Burudåsen

Moh

163 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kalkverket

Moh

102 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere