Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Rutenr:

1034

Lengde:

3,8 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Dette er en sykkelrute som har mye fin utsikt å by på! Du starter på Sundvollen, og sykler på gang- og sykkelvei langs E16, først over til Sundøya, og så Slettøya. Her passer du på å holde til venstre.

Du skal krysse Gjesvalåsen, og for å finne veien dit, er det lurt å følge pilgrimsleden, som er bra merket. Etter hvert som du kommer høyere opp, får du fin utsikt ned mot Steinsfjorden og over mot Krokkleiva og Kongens utsikt.

Første del av grusveien opp mot åsen må nok være Holes bratteste bakke. Her kan det ofte være sporete og løs grus. I enden av flata i ligger Kroksundødegården, før det går oppover igjen. På bakketoppen går det en vei som tar av skarpt mot venstre. Den fører helt til topps på åsen. Der oppe er utsikten meget bra, og det står en gapahuk der, hvor det fint å raste.

Vår rute flater ut, og mens du sykler videre gjennom kulturlandskapet, har du hele tiden flott utsikt fra veien. Men på sletta fram mot Fekjærveien er Vik sentrum ute av syne. Du tar til høyre i krysset, og igjen til høyre når du kommer inn på Røyseveien i Vik.

Nå er det bare å trille gjennom sentrum, og vil du videre herfra langs Steinsfjorden, sykler du helt ned til E16 (Holeveien), der vår rute ender på den andre siden av en undergang. Herfra kan du velge å fortsette nordover til Steinssletta i rute 1035, eller sykle tilbake til stedet der du startet, ved å følge rute 830, som går forbi Garntangen.
Veivalg ved Slettøya

Foto: Morten Synstelien, 02.09.2019

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Sundvollen - Elvikbråtan 5,3 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Vik - Steinssletta 2,6 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sundvollen - Kleivstua 4,9 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Sundvollen - Homledal 12 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Vik - Rytteraker 3,7 km Krokskogen - Hole Offentlig vei

Sundvollen - Elvikbråtan

Lengde

5,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vik - Steinssletta

Lengde

2,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Kleivstua

Lengde

4,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vik - Rytteraker

Lengde

3,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Vik 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vik

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere