Sundvollen - Homledal

Rutenr:

543

Lengde:

12 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Sundvollen Hotell er et tradisjonsrikt overnattingssted like ved foten av Krokkleiva og Krokskogen. Herfra kan du sykle sydover langs Tyrifjorden, og det er nettopp det du får muligheten til på denne ruten.

Først sykler du frem til E16, hvorpå du fortsetter sydvestover på gang- og sykkelveien på venstre side av veien. Snart kommer du frem til undergangen som leder deg inn på fylkesvei 155 (Fv155), som også heter Utstranda. Du har nå Storøya på høyre hånd ute i Tyrifjorden. Der ligger banen til Tyrifjorden golfklubb.

Også resten av ruten frem til Homledal går langs Fv155, og fra flere steder er det fin utsikt mot Tyrifjorden. Blant annet kan du rette blikket mot Utøya, åstedet for den tragiske skyte-episoden 22. juli 2011. Du kan også se krigsminnesmerket "Vi vil vinne" som er malt i veien (ca. 6 km fra Sundvollen).

Ruten er ganske flat store deler av veien, men det blir en del stigning opp forbi Sønstebytunnelen og opp til Homledal. Store deler av strekningen har du mulighet til å benytte gang- og sykkelveien, så benytt deg av den. Merk deg at du ikke skal gjennom tunnelen når du sykler i retning Homledal, men at du benytter den hvis du sykler motsatt vei.

Fra Homledal har du et par muligheter for videre sykling. For det første kan du fortsette hovedveien til Sollihøgda (rute 547), men du kan også ta skogsbilveien (rute 394) oppover lia og etter hvert komme frem til Sørsetra. Et tredje alternativ er å sykle sydover på fylkesveien mot Vannverksbommen (rute 546).
Bommen

Foto: Erik Unneberg, 17.08.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere