Steinsfjorden rundt

Morgen ved Steinsfjorden

Foto: Erik Unneberg, 20.08.2014

Turinformasjon

Lengde:

28,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Steinsfjorden er en arm av Tyrifjorden, og kan ses fra de nordvestre åsene på Krokskogen. Den deles mellom kommunene Hole og Ringerike, og er åtte kilometer lang. På denne turen, som i sin helhet går på asfaltert gang- og sykkelvei og mindre trafikkerte bygdeveier, får du anledning til å sykle rundt hele vannet, som du kommer helt inntil ved flere anledninger. Du kommer også innom et vakkert kulturlandskap.

Fra Sundvollen sykler du først over sundet, slik at du kommer deg over på vestsiden av Steinsfjorden. Allerede her har du fine rasteplasser du kan benytte. Ta gjerne en pause her, selv om du så vidt har kommet i gang. Her er det fint å både bade og fiske. Steinsfjorden huser stor gjedde!

Kursen settes deretter nordover, på gang- og sykkelvei mellom E16 og vannet. Det er helt flatt på denne strekningen, men du får en drøy motbakke når du kommer til Vik, for da starter klatringen opp Steinsåsen.

Fra toppen av bakken får du både fin utforkjøring og flott utsyn mot Steinssletta. Dette frodige jordbruksområdet har vært dyrket i flere tusen år, og er historisk interessant. Her finnes blant annet gravhauger fra vikingtiden og kanskje enda tidligere. Den største haugen, Halvdanshaugen, er ca. 50 meter i diameter, og har navn etter Halvdan Svarte. Et sagn forteller at etter hans død ble kroppen delt i fire deler, som ble begravet på forskjellige steder. Hodet ble begravet i Halvdanshaugen, som for øvrig ligger ca. 400 meter fra sykkeltraseen - på høyre hånd.

Når du kommer til Vollgata, skal du svinge til høyre inn på denne. Nå er det slutt på gang- og sykkelveien, men det er få biler på denne bygdeveien. Fortsatt ser du kornåkrer på høyre side, men til venstre for deg har du en skogkledt ås. Egentlig er det to åser: Hurumåsen og Burudåsen. Deler av disse utgjør Hurumåsen/Burudåsen naturreservat, som ble vernet i 1993 på grunn av den særegne kalkfuruskogen der.

Rett etterpå er du fremme ved Åsaveien, og her skal du til høyre. Mens du ser Steinfjorden glitre i bakgrunnen til høyre, fortsetter du gjennom kulturlandskapet og frem til Åsa, blant annet ved å sykle gjennom tunnelen Åsaporten.

Åsa ligger ved foten av Krokskog-platået. Du skal ikke opp dit, hvor det er skiltet til Damtjern, men fortsette sørover på østsiden av Steinsfjorden. Krokskogveggen går bratt opp på venstresiden, mens du på høyre hånd har vekslende utsikt mot vannet mellom furutrær og av og til enger. Hele strekningen etter Åsa er ganske flat, selv om det er noen mindre bakker underveis. Etter drøyt to mils sykling ruller du inn til Sundvollen, der du startet turen.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Sundvollen - Garntangen - Vik Sundvollen Vik 3,4 km
Vik - Steinssletta Vik Steinssletta 2,6 km
Steinssletta - Kalkverket Steinssletta Kalkverket 4,1 km
Kalkverket - Åsa Kalkverket Åsa 3,5 km
Åsa - Elvikbråtan Åsa Elvikbråtan 3 km
Sundvollen - Elvikbråtan Elvikbråtan Sundvollen 5,3 km

Sundvollen - Garntangen - Vik

Fra

Sundvollen

Til

Vik

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Vik - Steinssletta

Fra

Vik

Til

Steinssletta

Lengde

2,6 km

Gå til rute

Steinssletta - Kalkverket

Fra

Steinssletta

Til

Kalkverket

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Kalkverket - Åsa

Fra

Kalkverket

Til

Åsa

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Åsa - Elvikbråtan

Fra

Åsa

Til

Elvikbråtan

Lengde

3 km

Gå til rute

Sundvollen - Elvikbråtan

Fra

Elvikbråtan

Til

Sundvollen

Lengde

5,3 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere