Flatt og bratt på Krokskogen

Steinsfjorden sett fra Kronprinsens utsikt

Foto: Erik Unneberg, 26.07.2005

Turinformasjon

Lengde:

33,2 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Mange har et forhold til Sundvollen, men for de fleste er nok dette tettstedet i Hole kommune kun et lite veistykke på E16. Men de som kjenner mer til Sundvollen, vet at man her har et flott utgangspunkt for turer opp på Krokskogen. Sykkelturen som her presenteres, er svært variert. Her får du oppleve flate asfaltstrekninger ved Steinsfjordens bredder, men du får også sjansen til å tråkke deg oppover til Krokskogens vestside. Her oppe får du grus under dekkene, men en trillesti ved Løvlia er også en del av turen.

Du kan komme til Sundvollen med både buss og bil, men du kan selvsagt også sykle dit. Den første delen av turen går oppover på den asfalterte bomveien Dronningveien. Den bringer deg til Kronprinsens utsikt, der hang- og paragliderentusiastene kaster seg utfor Krokskogens bratte vestside. Herfra har du en kjempeflott utsikt mot Tyrifjorden, Steinsfjorden, Ringerike og fjellene i det fjerne. Det er nå kikkert og/eller kamera bør frem.
Etter en pause ved dette flotte utsiktspunktet trår du deg noen hundre meter sydover til Kleivstua. Der kan du se rester etter den gamle taubanen og tønneheisen som gikk opp hit fra Sundvollen før Dronningveien kom til. Like ved har du også Dronningens utsikt. Det en gang så flotte utsiktspunktet er imidlertid sjenert av trær, som nå blokkerer en del av sikten. En mye bedre oversikt er det fra Kongens utsikt, dit man kommer på sti (en drøy kilometer) opp fra Kleivstua.

Fra Kleivstua sykler du tilbake til Kronprinsens utsikt og fortsetter forbi bommen og inn på grusveien mot Retthelletjern. Her er det fine bademuligheter, så benytt gjerne sjansen til en forfriskende avkjøling hvis været er godt.

Like etter Retthelltjern passerer du Retthellseter, ligger noen få titalls meter på venstre side av skogsbilveien. Det anbefales å ta en snartur opp dit og vandre rundt på vollene og ta de restaurerte seterbygningene i nærmere øyesyn. Det er Hole historielag som står for vedlikeholdet, og foreningen har også satt opp flere informasjonsskilt som forteller om seterlivet her tidligere.

Nå er det lett sykling nedover til Fjellsetra. Det er en del hytter i dette området, så vær oppmerksom på at du kan møte en og annen bil. Husk at fartsgrensen er 30 km/t. I veikrysset ved Fjellsetra tar du til venstre, og nå venter det noen oppoverbakker frem til Fjellseterbommen. Her tar du inn på den ca. to kilometer lange trillestien mot Løvlia. Den går i stigende terreng, men de fleste kan sykle på den nesten hele veien.

Fra Damtjern sykler du tilbake noen hundre meter samme veien som du kom. Det blir enda mer utforkjøring nå. Du får Stubdal på venstre hånd, en gård med rike krokskogtradisjoner. Den synes riktignok ikke så godt fra veien. Ha kontroll på farten videre ned bakkene, for de slutter ikke før du er nede ved kjerratmuseet, der du kan finne mye informasjon om kjerraten i Åsa. Den gikk i sin tid oppover åssiden like ved den veien du akkurat har syklet på.

Ved Åsa-krysset i nordenden av Steinsfjorden svinger du til venstre og sykler på Åsaveien på østsiden av Steinsfjorden. Snart er du tilbake på Sundvollen, der du startet turen.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Sundvollen - Kleivstua Sundvollen Kleivstua 4,9 km
Kleivstua - Fjellstadhytta Kleivstua Fjellstadhytta 5,4 km
Fjellstadhytta - Fjellsetra Fjellstadhytta Fjellsetra 1,3 km
Fjellsetra - Fjellseterbommen Fjellsetra Fjellseterbommen 2,4 km
Fjellseterbommen - Løvlia Fjellseterbommen Løvlia 1,5 km
Damtjern - Løvlia Løvlia Damtjern 4,9 km
Åsa - Damtjern Damtjern Åsa 4,5 km
Åsa - Elvikbråtan Åsa Elvikbråtan 3 km
Sundvollen - Elvikbråtan Elvikbråtan Sundvollen 5,3 km

Sundvollen - Kleivstua

Fra

Sundvollen

Til

Kleivstua

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Kleivstua - Fjellstadhytta

Fra

Kleivstua

Til

Fjellstadhytta

Lengde

5,4 km

Gå til rute

Fjellstadhytta - Fjellsetra

Fra

Fjellstadhytta

Til

Fjellsetra

Lengde

1,3 km

Gå til rute

Fjellsetra - Fjellseterbommen

Fra

Fjellsetra

Til

Fjellseterbommen

Lengde

2,4 km

Gå til rute

Fjellseterbommen - Løvlia

Fra

Fjellseterbommen

Til

Løvlia

Lengde

1,5 km

Gå til rute

Damtjern - Løvlia

Fra

Løvlia

Til

Damtjern

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Åsa - Damtjern

Fra

Damtjern

Til

Åsa

Lengde

4,5 km

Gå til rute

Åsa - Elvikbråtan

Fra

Åsa

Til

Elvikbråtan

Lengde

3 km

Gå til rute

Sundvollen - Elvikbråtan

Fra

Elvikbråtan

Til

Sundvollen

Lengde

5,3 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere