Nordkleiva

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

416
Dette er det eldste veifar bratt ned fra Krokskogen til Ringerike, og ble benyttet frem til den nye Krokkleiva kom til. Nordkleiva er spesielt kjent fra trefningene 16. april 1716 da en velutrustet hær på 150 svenske soldater på vei fra Lommedalen til Ringerike ble slått av 150 norske soldater og en bondehær på 350 mann som lå i bakhold her. 28 svensker og tre nordmenn falt i disse kampene. Forslag til videre lesing: "Streiftog på Krokskogen" (Atle Graff).

Det ble i sin tid satt opp en minnetavle i tre på stedet der trefningene foregikk. Derfor kalles dette stedet for Tavledalen eller Tavleskardet. Tavlen råtnet etter hvert, og i 1947 ble det satt opp en ny tavle, denne gangen av sten. Nå (2007) er det satt opp en ny minneplate (av tre) der.
Teppefall i Nordkleiva

Foto: Kjersti von Krogh , 09.10.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Dronningens utsikt 369 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Retthelltjern 437 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kronprinsens utsikt 395 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Dronningens utsikt

Moh

369 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Retthelltjern

Moh

437 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kronprinsens utsikt

Moh

395 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere