Sundvollen - Elvikbråtan

Rutenr:

486

Lengde:

5,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Lettsyklet rute på Åsaveien på østsiden av Steinsfjorden. Noe stigning midtveis.

Fra Sundvollen sykler du i nordøstlig retning ut på Åsaveien. Landskapet veksler mellom enger, skog og noe bebyggelse. Vær oppmerksom på at det også kjører biler på veien, så følg trafikkreglene. Du ser mange steder Steinsfjorden blinke mellom trærne. Sett gjerne fra deg sykkelen og ta en tur ned til vannet, enten det er for å fiske, bade eller raste.

Ruten slutter ved Elvikbråtan. Derfra kan du gjerne fortsett på rute 489 til Åsa eller prøve deg på rute 487 opp til Skardtjern. Den starter på skogsbilveien som går opp til høyre.
I kveldstimen på Sundvollen

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 12.06.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Elvikbråtan - Skardtjern 3,1 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sundvollen - Homledal 12 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Åsa - Elvikbråtan 3 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sundvollen - Kleivstua 4,9 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei

Elvikbråtan - Skardtjern

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Elvikbråtan

Lengde

3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Kleivstua

Lengde

4,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Elvikbråtan 118 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Elvikbråtan

Moh

118 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere