Sundvollen - Elvikbråtan

Rutenr:

486

Lengde:

5,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Lettsyklet rute på Åsaveien på østsiden av Steinsfjorden. Noe stigning midtveis.

Fra Sundvollen sykler du i nordøstlig retning ut på Åsaveien. Landskapet veksler mellom enger, skog og noe bebyggelse. Vær oppmerksom på at det også kjører biler på veien, så følg trafikkreglene. Du ser mange steder Steinsfjorden blinke mellom trærne. Sett gjerne fra deg sykkelen og ta en tur ned til vannet, enten det er for å fiske, bade eller raste.

Ruten slutter ved Elvikbråtan. Derfra kan du gjerne fortsette på rute 489 til Åsa eller prøve deg på rute 487 opp til Skardtjern. Den starter på skogsbilveien som går opp til høyre.

I kveldstimen på Sundvollen

Foto: Erik Unneberg, 12.06.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik 3,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Elvikbråtan - Skardtjern 3,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Åsa - Elvikbråtan 3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Lengde

3,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Elvikbråtan - Skardtjern

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Elvikbråtan

Lengde

3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Elvikbråtan 118 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Elvikbråtan

Moh

118 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Flatt og bratt på Krokskogen 33,2 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Gjennom Krokskogen til Sundvollen 33,5 km Sykkeltur Sandvika - Sundvollen
Rundt Gyrihaugen 30 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Steinsfjorden rundt 28,5 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen

Flatt og bratt på Krokskogen

Lengde

33,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Gjennom Krokskogen til Sundvollen

Lengde

33,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sundvollen

Gå til turen

Rundt Gyrihaugen

Lengde

30 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Steinsfjorden rundt

Lengde

28,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Samarbeidspartnere