Krokkleiva

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

225
Den bratte Krokkleiva mellom Sundvollen og Kleivstua var en del av Kongeveien over Krokskogen. Veien ble anlagt i tre til seks meters bredde på slutten av 1700-tallet for å heve veistandarden i forbindelse med økende transport av trekull til Bærums Verk i Lommedalen. Senere ble den hovedvei mellom Christiania og Bergen.
Mang en dikter og maler har latt seg inspirere av den bratte Krokkleiva og den fantastiske utsikten. I 1948 ble tatt i bruk en stolheis opp til Kleivstua. Nå ble turistene fraktet 300 høydemeter opp, med maskinell kraft. I 1958 ble ny tønneheis tatt i bruk, med bedre kapasitet. Den ble nedlagt i 1978.
Veien opp til Krokkleiva, som er på 1300 meter opp til Kleivstua, ble fredet 4. april 1957. I 1989 tok en flom deler av Kleiva nederst. Veidekket er der i rød Ringeriksstein.
Nederst i kleiva er det en liten parkeringsplass, der det er fint å starte en tur oppover til Kleivstua.
Full fart

Foto: Nina Didriksen, 05.02.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kongens utsikt 484 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Kongens utsikt

Moh

484 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere