Elvikbråtan

Type:

Gårdsbruk

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

118

Småbruket Elvikbråtan ligger på nedsiden av Åsaveien på Steinsfjordens østside. Fra veien er det sykkelruter mot Sundvollen og Åsa. Det går også en sykkelrute opp lia ved Abrahamrud. Den fortsetter på Skardveien til Skardtjern.

200 meter nord for Elvikbråtan er det parkeringsplass. Herfra går det blåmerket sti opp til Mørkgonga og Skardtjern. Stien møter skogsbilveien opp fra Elvikbråtan.

Veivalg ved Elvikbråtan

Foto: Erik Unneberg, 12.06.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Mørkgonga 545 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Mørkgonga

Moh

545 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Åsa - Elvikbråtan 3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Elvikbråtan 5,3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Elvikbråtan - Skardtjern 3,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Åsa - Elvikbråtan

Lengde

3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Elvikbråtan

Lengde

5,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Elvikbråtan - Skardtjern

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen