Elvikbråtan

Type:

Gårdsbruk

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

118
Småbruket Elvikbråtan ligger på nedsiden av Åsaveien på Steinsfjordens østside. Fra veien er det sykkelruter mot Sundvollen og Åsa. Det går også en sykkelrute opp lia ved Abrahamrud. Den fortsettr Skardveien til Skardtjern.

0,6 km nord for Elvikbråtan (ved feristen) er det parkeringsplass. Herfra går det blåmerket sti opp til Mørkganga og Skardtjern. Stien møter skogsbilveien opp fra Elvikbråtan.
Veivalg ved Elvikbråtan

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 12.06.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Mørkganga 545 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Mørkganga

Moh

545 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere