Sundvollen - Garntangen - Vik

Rutenr:

830

Lengde:

3,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Flat rute på gang- og sykkelvei (langs E16) på vestsiden av Steinsfjorden - helt inntil vannet. Hele veien har du utsyn mot den nordvestre delen av Krokskogen.

Fra starten på Sundvollen sykler du først over til Sundøya, som skiller Steinsfjorden fra resten av Tyrifjorden, og videre over på den andre siden av vannet. I sundet er det for øvrig fint både å raste, fiske og bade, så hvis du har god tid, kan du tilbringe en stund her før du fortsetter ferden, men det er også andre steder som egner seg godt som rasteplasser. En av dem er Garntangen, der du også har mulighet til å få litt påfyll av mat og drikke fra gatekjøkkenet der.

Ruta ender ved Vik, der du kan velge å fortsette nordover over Steinsåsen til Steinsslettarute 1035. Alternativt kan du svinge til venstre og sykle under E16 mot Sundvollen via Gjesvalåsen (rute 1034), Rytteraker (rute 1033) eller Svensrud (rute 1024).
Yrende

Foto: Erik Unneberg, 24.07.2019

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Vik 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vik

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere