Sundvollen - Garntangen - Vik

Rutenr:

830

Lengde:

3,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Flat rute på gang- og sykkelvei (langs E16) på vestsiden av Steinsfjorden - helt inntil vannet. Hele veien har du utsyn mot den nordvestre delen av Krokskogen.

Fra starten på Sundvollen sykler du først over til Sundøya, som skiller Steinsfjorden fra resten av Tyrifjorden, og videre over på den andre siden av vannet. I sundet er det for øvrig fint både å raste, fiske og bade, så hvis du har god tid, kan du tilbringe en stund her før du fortsetter ferden, men det er også andre steder som egner seg godt som rasteplasser. En av dem er Garntangen, der du også har mulighet til å få litt påfyll av mat og drikke fra gatekjøkkenet der.

Ruta ender ved Vik, der du kan velge å fortsette nordover over Steinsåsen til Steinsslettarute 1035. Alternativt kan du svinge til venstre og sykle under E16 mot Sundvollen via Gjesvalåsen (rute 1034), Rytteraker (rute 1033) eller Svensrud (rute 1024).
Yrende liv ved Steinsfjorden

Foto: Erik Unneberg, 24.07.2019

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sundvollen - Elvikbråtan 5,3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Vik - Rytteraker 3,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik 3,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Vik - Steinssletta 2,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Sundvollen - Elvikbråtan

Lengde

5,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vik - Rytteraker

Lengde

3,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Lengde

3,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Vik - Steinssletta

Lengde

2,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Vik 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vik

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Flatt og bratt på Krokskogen 33,2 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Gjennom Krokskogen til Sundvollen 33,5 km Sykkeltur Sandvika - Sundvollen
Rundt Gyrihaugen 30 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Steinsfjorden rundt 28,5 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen

Flatt og bratt på Krokskogen

Lengde

33,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Gjennom Krokskogen til Sundvollen

Lengde

33,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sundvollen

Gå til turen

Rundt Gyrihaugen

Lengde

30 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Steinsfjorden rundt

Lengde

28,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Samarbeidspartnere