Elvikbråtan - Skardtjern

Rutenr:

487

Lengde:

3,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Dette er en rute som bringer deg raskt opp fra Åsaveien ved Steinsfjorden til krokskogplatået. Ruten går på skogsbilvei til å begynne med, men etter hvert blir traseen å regne som trillesti. De mest drevne kan imidlertid sykle opp nesten hele veien.

En ting kan du være sikker på, og det er at det går oppover på denne ruten. Den gjennomsnittlige stigningen er på mer enn ti prosent! Men selv om det går jevnt oppover på skogsbilveien fra Elvikbråtan (via Abrahamrud), er underlaget bra. Etter 1,7 km møter du en kryssende, blåmerket sti, og den tar du til høyre på. Den er noe steinete, men relativt bred, så det er mulig å sykle i noen partier. Ellers går det greit å trille sykkelen.

Du kommer nå opp Skardveien, hvorfra det er praktfull utsikt mot Steinsfjorden fra flere steder. Også her vil noen foretrekke å tråkke seg oppover, mens andre nok vil trille sykkelen. Snart er du oppe ved utsiktspunktet ved Skardet, og rett etterpå når du det idylliske Skardtjern. Rett før du når toppen, har du for øvrig Migarbekken på venstre hånd, der den kaster seg utfor bergskrenten.

Fra Skardtjern går det en ny rute videre til Fjellsetra (rute 324).

Ved Skardtjern

Foto: Erik Unneberg, 23.06.2010

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sundvollen - Elvikbråtan 5,3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Åsa - Elvikbråtan 3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Fjellsetra - Skardtjern 2,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Sundvollen - Elvikbråtan

Lengde

5,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Elvikbråtan

Lengde

3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Fjellsetra - Skardtjern

Lengde

2,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Elvikbråtan 118 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Skardtjern 462 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Elvikbråtan

Moh

118 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skardtjern

Moh

462 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere