Åsa

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

95
Grend ved nordenden av Steinsfjorden i Ringerike kommune. Herfra går det vei (og sykkelrute) opp til Krokskogen (Stubdal og Damtjern). Ved å sykle sydover på Åsaveien på Steinsfjordens østside kommer man til Elvikbråtan der det går rute videre til Skardtjern.

Ved Åsa er det også bade- og fiskemuligheter i Steinsfjorden. Her kan man få stor gjedde og abbor.

Åsa er spesielt berømt for "Kjerraten i Åsa" som Peder Anker bygget for å frakte tømmer opp fra Steinsfjorden til Damtjern, nesten 400 meter høyere opp. Byggingen og driften at dette imponerende transportsystemet ga Åsa et industrielt preg den første halvdelen av 1800-tallet.

I 2006 ble det åpnet et kjerratmuseum i Åsa. Det ligger rett etter Åsakrysset, i retning Damtjern. Herfra går også den såkalte "Kjerratstien" (via Åsatangen). Den følger stort sett samme lei som tømmeret en gang gjorde. Det er satt opp flere informasjonstavler langs stien.

Kjerratmuseet i Åsa

Foto: Erik Unneberg, 12.06.2011

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Damtjern - Åsa 3,6 km 26.02.2016 Scooter

Damtjern - Åsa

Lengde

3,6 km

Sist preparert

26.02.2016

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Stubdal 440 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Valbekken 350 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Stubdal

Moh

440 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Valbekken

Moh

350 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Åsa - Elvikbråtan 3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Åsa - Fjellseterbommen 8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kalkverket - Åsa 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Åsa - Damtjern 4,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Åsa - Elvikbråtan

Lengde

3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Fjellseterbommen

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kalkverket - Åsa

Lengde

3,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Damtjern

Lengde

4,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Samarbeidspartnere