Åsa

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

95
Grend ved nordenden av Steinsfjorden i Ringerike kommune. Herfra går det vei (og sykkelrute) opp til Krokskogen (Stubdal og Damtjern). Ved å sykle sydover på Åsaveien på Steinsfjordens østside kommer man til Elvikbråtan der det går rute videre til Skardtjern.

Ved Åsa er det også bade- og fiskemuligheter i Steinsfjorden. Her kan man få stor gjedde og abbor.

Åsa er spesielt berømt for "Kjerraten i Åsa" som Peder Anker bygget for å frakte tømmer opp fra Steinsfjorden til Damtjern, nesten 400 meter høyere opp. Byggingen og driften at dette imponerende transportsystemet ga Åsa et industrielt preg den første halvdelen av 1800-tallet.

I 2006 ble det åpnet et kjerratmuseum i Åsa. Det ligger rett etter Åsakrysset, i retning Damtjern. Herfra går også den såkalte "Kjerratstien" (via Åsatangen). Den følger stort sett samme lei som tømmeret en gang gjorde. Det er satt opp flere informasjonstavler langs stien.

Kjerratmuseet

Foto: Erik Unneberg, 12.06.2011

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Damtjern - Åsa 3,6 km 26.02.2016 Scooter

Damtjern - Åsa

Lengde

3,6 km

Sist preparert

26.02.2016

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Stubdal 440 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Valbekken 350 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Stubdal

Moh

440 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Valbekken

Moh

350 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere