Åsa

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

95
Grend ved nordenden av Steinsfjorden i Ringerike kommune. Herfra går det vei (og sykkelrute) opp til Krokskogen (Stubdal og Damtjern). Ved å sykle sydover på Åsaveien på Steinsfjordens østside kommer man til Elvikbråtan der det går rute videre til Skardtjern.

Ved Åsa er det også bade- og fiskemuligheter i Steinsfjorden. Her kan man få stor gjedde og abbor.

Åsa er spesielt berømt for "Kjerraten i Åsa" som Peder Anker bygget for å frakte tømmer opp fra Steinsfjorden til Damtjern, nesten 400 meter høyere opp. Byggingen og driften at dette imponerende transportsystemet ga Åsa et industrielt preg den første halvdelen av 1800-tallet.

I 2006 ble det åpnet et kjerratmuseum i Åsa. Det ligger rett etter Åsakrysset, i retning Damtjern. Herfra går også den såkalte "Kjerratstien" (via Åsatangen). Den følger stort sett samme lei som tømmeret en gang gjorde. Det er satt opp flere informasjonstavler langs stien.

Kjerratmuseet i Åsa
Foto: Erik Unneberg, 12.06.2011

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Stubdal 440 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Valbekken 350 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Stubdal

Moh

440 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Valbekken

Moh

350 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere