Skardtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

462
Tjern i Ringerike kommune, 1,5 km sydvest for Gyrihaugen (i luftlinje). Tjernet, som tidligere het Ortjern, ligger helt ytterst på Krokskogens vestplatå før terrenget stuper ned mot Steinsfjorden. Bekken fra tjernet (Fiskebekken) renner likevel østover og sydover. Vannet renner ut i Oslofjorden ved Sandvika. Det går skiløyper til Skardtjern fra både Gyrihaugen og Fjellseter. Den gamle skiløypen fra ca. år 1900 gikk her fra Skaret (Skarveien) til Åsa. Sommerstid er det grei adkomst til Skardtjern på skogsbilvei fra Fjellseter.
Skardet Tk
Foto: Odd Tore Saugerud , 07.10.2011

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Fjellsetra - Skardtjern 2,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Elvikbråtan - Skardtjern 3,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Fjellsetra - Skardtjern

Lengde 2,9 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Elvikbråtan - Skardtjern

Lengde 3,1 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Gyrihaugen 682 Topp, ås Krokskogen - Hole
Fjellsetra 410 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Gyrihaugflaka 500 Topp, ås Krokskogen - Hole
Ingjerdsbrenna 476 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Store Gyrihaugtjern 602 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Gyrihaugen

Moh

682 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Fjellsetra

Moh

410 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gyrihaugflaka

Moh

500 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Ingjerdsbrenna

Moh

476 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Store Gyrihaugtjern

Moh

602 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere